Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018

ΣΚΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ 21 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ


Η Ομάδα 21 Μακεδονίας Θράκης,  ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη, τον Μάρτιο του 1998 και  σκοπός του σωματείου είναι,  η με κάθε πρόσφορο μέσον και ιδίως με συντονισμένες δράσεις, εξυπηρέτηση των μακροχρονίων Εθνικών ζητημάτων, όπως και των  προβλημάτων  που απασχολούν τον σύγχρονο Ελληνισμό.


Είναι ένα σωματείο αδέσμευτο, χωρίς καμία εξάρτηση και δεν χρηματοδοτείται, ούτε από το Δημόσιο,  ούτε από επιχειρηματικούς ομίλους ,  ούτε από ΜΚΟ, κ.λπ.

Στηρίζεται μόνο στις συνδρομές των μελών του και στα έσοδα από δωρεές ιδιωτών, κυρίως   από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και  από την συνεχή ενίσχυση του επιτίμου  προέδρου κ. Αντώνη Δασκόπουλου  και   του Ταμία κ. Νικολάου Κράββα.

Επίσης δέχεται ενισχύσεις μόνο από ιδιώτες, που έχουν τους ίδιους  προβληματισμούς.
Η ομάδα 21 υλοποιεί τους σκοπούς της  με τα ακόλουθα κυρίως μέσα:

1)      Εκδίδει τριμηνιαίο περιοδικό με τίτλο « Ελληνικό Παρατηρητήριο », το οποίο αποστέλλεται δωρεάν, σε 3.οοο αποδέκτες.

2)      Οργανώνει συμπόσια, ομιλίες και ημερίδες, για θέματα Εθνικού και Κοινωνικού ενδιαφέροντος.

3)      Προβαίνει σε δημοσιεύσεις στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, για θέματα επικαιρότητας πάντα συναφή με το καταστατικό της.

4)      Συμμετέχει σε Εθνικούς και τοπικούς εορτασμούς και  προσπαθεί να  αποτίσει τους προσήκοντες φόρους τιμής,  σε όλες τις  εκδηλώσεις για σημαντικά γεγονότα.

5)      Παρακολουθεί τα σοβαρά κοινωνικά θέματα και τα Εθνικά  δρώμενα, κρατώντας   και υποστηρίζοντας με θρησκευτική ευλάβεια, τα ήθη, τα  έθιμα και  τις  παραδόσεις μας, εκδηλώνοντας  έμπρακτα την  ευγνωμοσύνη της,  προς όλους  αυτούς που με   εξαιρετικές πράξεις ηρωισμού,  έδωσαν  και  την ζωή τους ακόμη  για την πατρίδα.