Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Θρήνος για τη Μακεδονία (και την Ελλάδα).


Ήδη βάπτεται Κάλαμος αποφάσεως παρά πολιτικών αδίκων και η Μακεδονία παραδίδεται εις χείρας σφετεριστών,η ιστορία μας και ο πολιτισμός μας,δηλαδή η ψυχή μας,προδίδονται και πάσχει η Ελλάδα και το μέλλον διαγράφεται επικίνδυνο.
Κρίμα!γιατί, αλλοίμονο, αυτή η απαράδεκτη πράξη συντελείται χωρίς να ερωτάται ο κυρίαρχος και μόνος υπεύθυνος Ελληνικός Λαός. 
          
  Αθανάσιος Καραντζίκος
    Αντιστράτηγος ε.α
Επίτιμος Α' Υπαρχηγός ΓΕΣ