Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό συμβούλιο της Ομάδας Μακεδονίας Θράκης


Πρόεδρος:                     Καραντζίκος Αθανάσιος             Αντιστράτηγος ε.α. 
Αντιπρόεδρος:              Κράββας Νικόλαος                    π. Δήμαρχος Χαλάστρας
Γενικός γραμματέας:    Σαμαράς Γρηγόριος                    τ. Καθηγητής ΑΤΕΙΘ
Ταμίας:                          Δεληγιαννίδης Γεώργιος             Οικονομολόγος
Μέλη:                            Βασιλειάδης Βασίλειος               τ. Δντης Εθν.Κτημ.Τράπεζας
                                      Δασκόπουλος Αντώνιος              Επιχειρηματίας    
                                      Χατζηκεφαλάς Στράτος                Επιχειρηματίας
                                      Λεοντιάδης Ιωάννης                    Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ    
                                      Ρούσσης Νικόλαος                      Επιχειρηματίας