Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό συμβούλιο της Ομάδας Μακεδονίας Θράκης

Πρόεδρος:   Αθανάσιος Καραντζίκος, Αντιστράτηγος ε.α

Αντιπρόεδρος:   Νικόλαος Γιαννόπουλος, Τραπεζικός υπάλληλος

Γ. Γραμματέας:   Κώστας Λυκοτραφίτης, συντ/χος Δ.Υ.

Ταμίας :    Νικόλαος Κράβας, π. Δήμαρχος Χαλάστρας

Μέλη:       Βασίλειος Βασιλειάδης, π. Δ/ντής Εθν. Κτημ. Τράπεζας
                   Αντώνιος Δασκόπουλος, Επιχειρηματίας
                   Δημήτριος Καψάλας,  Δημοσιογράφος
                   Νικόλαος Ρούσσης,  Επιχειρηματίας
                   Γρηγόριος Σαμαράς,  Εκπαιδευτικός