Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 63η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ