Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

H ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ( ΣΥΓΧΩΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΟΞΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΦΟΥΣ) 

Γράφει ο  ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΥΡΜΕΛΗΣ 

Τό μισοτελειωμένο ἔγκλημα τῶν Πρεσπῶν φαίνεται πώς βρέθηκαν κι ἄλλοι ριψάσπιδες ἐθνικοί μειοδότες νά τό ἀποτελειώσουν, κάτι ΠΑΛΙΟΤΟΜΑΡΑ Πολιτικά(δῆθεν, μά πραγματικά πουλημένα σε καρέκλες και κάθε λογῆς και χρώματος Σόρους) πού μόνο μιά ἐθνική ἀπέλαση θά ἀπάλλασσε τόν δύστυχο αὐτό τόπο ἀπό τή δυσώδη παρουσία τους. 

 Ἦταν, φαίνεται, μοιραῖο ο τόπος αὐτός πού γέννησε τόν ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, τόν οἰκουμενικό δορυκτήτορα πού μόνον αἰῶνες μποροῦν νά κυοφορήσουν καί νά γεννήσουν, ὁ τόπος αὐτός πού ἀποτέλεσε γιά εἴκοσι αἰῶνες τό ΠΡΟΦΡΑΓΜΑ, τό τεῖχος καί ὀχυρό ὁλόκληρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τή μάνα καί ζείδωρη πηγή τοῦ Βόρειου Ἑλληνισμοῦ, ἡ πατρίδα τών παλιότερων τοῦ Ἀλεξάνδρου καί μετά ἀπό αυτόν, ἔνδοξων βασιλιάδων,
τῶν Βυζαντινῶν Μακεδόνων αὐτοκρατόρων, τῶν ταπεινῶν καί πιστῶν στό οραμα τοῦ Γένους Μακεδόνων Ἀγωνιστῶν πρό καί μετά τήν Παλλιγενεσία, τῶν θηρίων τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, τοῦ μεγάλου πολιτικοῦ ἐθνάρχη πού τά δάκρυά του πότισαν τή Μακεδονική γῆ, ἦταν, σκέφτομαι, μοιραῖο ἐμεῖς οἱ ἐλάχιστοι καί μικροί τό δέμας σύγχρονοι Ἕλληνες Μακεδόνες νά γίνουμε μάρτυρες τῆς Μεγαλύτερης πού ἔγινε ἀνά τούς αἰῶνες προδοσίας τοῦ τόπου αὐτοῦ τοῦ μεγάλου καί περήφανου, τῆς Μακεδονίας μας, ἀπό μιά σπείρα ἑρπετῶν πού φέρουν, κακῆ τῆ μοίρα, τό ὄνομα τῶν Ἑλλήνων, μαζί δέ μ'αὐτούς καί κάποιων ντόπιων δῆθεν Μακεδόνων πολιτικῶν καί ἄλλων ἐφιαλτῶν παρατρεχάμενων(ἐφιαλτῶν, διότι το ἔγκλημα εἶναι συνειδητό)
 Μένω ἐμβρόντητος, τί μέρες αὐτές, μέ τήν ἀρρωστημένη-ψυχασθενική θά τήν ἔλεγα- συρροή ἡγετῶν πρώτης καί δεύτερης καί κάθε σειρᾶς στά γετονικά Σκόπια, τά σοῦρτα- φέρτα ἐπώνυμων καί δυσώνυμων ἀνθρωπάριων στό μόρφωμα αὐτό πού οὔτε ὄνομα ἀκόμη ἐπίσημο δέν ἔχει, νά συνωστίζονται τά διεθνῆ αὐτά παλιοτόμαρα πού ἐπί χρόνια μᾶς ἀποκαλοῦν «πιστούς συμμάχους, πνευματικούς πατέρες» τῆς ἀπό τούς μυθικούς ἀκόμη χρόνους κλεμμένης μας Εὐρώπης,, τά διεθνῆ αὐτά ἐγκληματικά ὄντα, πού δέν πιστεύουν ὄχι σέ φιλίες καί συμμαχίες, μά οὔτε στά ΛΑΧΑΝΑ, νά διαγω καί διαγκωνίζονται ποιός πρῶτος θά ἀποκαλέσει τούς δυστυχεῖς σκοπιανούς ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ.

 Ενῶ γνωρίζουν, τά καθίκια, πώς μιά διακυβερνητική ντεμέκ σύμφωνία, ἁλιευθεῖσα μετά ἀπό μυστικές ἔντονες έως και βίαιες ἀπ’τους ἴδιους πιέσεις( σε μᾶς κυρίως τους πιστούς και χρήσιμους ἠλίθιους φίλους , και μάλιστα ὄχι με το ἀζημίωτο, ἀλλά με τό στή νιοστή δύναμη ἐπιζήμιο), νά ἐνδώσει νά ὑποχωρήσει κα νά καταπιεῖ τό κόνιο τῆς προδοσίας τους αὐτή ἡ εὐτελισμένη δυάδα πού κάνει στόν τόπον αὐτό τήν δῆθεν κυβέρνηση. 

Ναι, οἱ πιο πάνω ἄρχοντες, οἱ ταξιδευτές στά βαλκανικά Σοῦσα, δωρητές τοῦ κλεμμένου χροσόμαλλου δέρατος, τοῦ περιώνυμου ὀνόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, γνωρίζοντας πώς αὐτό κατ’ἐξοχήν ἀποτελεῖ τήν ΨΥΧΗ μας-πού δεν ἀνταλλάσσουμε με τις ψευδέστατες πρόνοιες και ὑλικές προσφορές τους.
 Οἱ σατανικοί αὐτοί΄΄ και οἱ οὐτιδανοί ἐμεῖς, τά σκύβαλα και οἱ παλιοψάθες, ἐμεῖς, ὄχι τῶν δῆθεν πολιτισμένων Εὐρωπαίων, ἀλλά τῶν Βαλκάνιων-δυστυχῶς χοιροβοσκῶν. 
Ντρέπομαι στήν ἡλικά πού βρίσκομαι, ντρέπομαι γιά μένα, γιά τά παιδιά κι ἐγγόνια μου, μά προπάντων γιά τούς μαθητές μου-καθητητές και…πολιτικούς πλέον- πού με βλέπουν καί με οἰκτίρουν γιά τά μεγάλα καί ψεύτικα λόγια περί τῶν μεγάλων-ἀκόμη και σύγχρονων Ἑλλήνων, πού, ὅπως τούς ἔλεγα, παρά τά κάποια ἀρνητικά μας, ἔχουμε ὅμως τήν πατρίδα πάνω ἀπό το κέφαλι μας. Τι να τους πῶ, πῶς ν’άπολογηθῶ! 
Βλέπω-ὅταν βλέπω- τηλεόραση, τις μορφές τῶν προδοτῶν αὐτῶν πού ἀντί να κρύβονται, δημόσια ἀναίσχυντα γελοῦν και καυχῶνται, μόνο πού δε χορεύουν-μαθαίνουν φαίνεται τη σλάβικη Χαϊντούσκα νά τή χαροῦν στίς πλατεῖες τῶν πόλεων τοῦ παλιοῦ τους ἰδανικοῦ, Τίτογκραντ, Τίτο Βέλες κ.λπ.
 Ἄξιος ἡ μισθός τους. Ἤθελα να ξέρω ἄν ἡ πρωταγωνιστική μας δυάδα ἔχει γονεῖς, μάνα και πατέρα: πῶς σηκώνουν τά μάτια καί τούς βλέπουν. Τό ἴδιο βέβαια καί τούς ντεμέκ βουλευτές μας Μακεδόνες, πῶς ἀντιμετωπίζουν το θλιμμένο και δακρυσμένο πρόσωπό τους τῶν δικῶν τους σοβαρῶν και πατριωτῶν συγγενῶν.
 Ξέρω΄ οἱ γέροντες δέν ὑψώνουν τή φωνή. Ἡ ψυχή τους, ξεσχισμένη ἀπό βαθύ πόνο, εἶναι ἕτοιμη νά τραβήξει τ’ἀψήλου, σε κόσμους ἄλλους, ὄμορφους, μ’ ἀνθρώπους, γνήσιους κι ὁλοκληρωμένους σέ πατρίδες , πού τίς ἀγαποῦν καί δέν ίις προδίδουν ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΙΜΗΜΑ. Μένω, και πάλι ἐνεός και κατάπληκτος με την ἀναισχυντία τοῦ καθ΄ἡμᾶς τῶν Ἐξωτερικῶν, πού με ὗφος σαράντα καρδιναλίων διαβεβαιώνει τόν κεχηνόρα ἑλληνικό λαό, πώς οἱ προδότες ΥΠΕΡΕΠΕΡΙΣΣΕΥΣΑΝ και τό ἔγκλημα εἶναι ἀπό τώρα προδιαγεγραμμένο, «μήν ἀσχάλλετε-στενοχω--ρεῖσθε, εὐτυχεῖς θνητοί ! κι ὄχι ἀθάνατοι ὁπλίτες-πολίτες. 
Τέτοιες τιμές σάν τῶν παλιῶν ἐκείνων Ἀθηναίων καί Μακεδόνων ἐκμεταλλευτῶν τῶν λαῶν, δέν τις θέλουμε».ἤθελε να πεῖ δέν τίς ἀξίζουμε, εἴμαστε ἀνάξιοι γι αύτές, μά σιώπησε γιατί εἶδε τ’ἀβγά καί τις ντομάτες στις παλάμες τῶν ἀκροατῶν καί θαμώνων τῆς ΕΡΤ!! 

 Ὄχι, δεν με κατέπληξαν οἱ παρακάτω θρασύτατες δηλώσεις τοῦ σπιθαμιαίου πρωθυπουργοῦ τοῦ σπιθαμιαίου κράτους « «Το βόρειο τμήμα της Ελλάδας είναι Ελλάδα(!!!), το δυτικό τμήμα της Βουλγαρίας είναι Βουλγαρία. Αυτή, είναι η δική μας Μακεδονία και δεν θα υπάρξει πουθενά στον κόσμο»
Ἐγώ, φίλοι ἀναγνῶστες, τήν θεωρῶ ἁπλῆ ὀδοντόκρεμα. 
Ξέρω τί πανηγυρικα ἐπεκτατικά πανηγύρια θα ἀκολουθήσουν, μή βιάζεσθε.
 Ἀλλά ἐπαναλαμβάνω τήν προχθεσινή μου ἀνάρτηση: «Ποῦ θα πᾶν να κρυφθοῦν τότε τά ἐθνικά αὐτά ψοφίμια»!

 Ὑγειαίνοιτε ! 

 21/8.2018