Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

"Ωδή στη Χαρά" - Ode to Joy - Rock version by Ana Rucner


Διαχρονικό!!!


Προδιαθέτει στην Χαρά της ζωής!!


H
 ymne à la joie     
      
Beethoven :
Un beau montage