Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018

Καλή θα είναι η χρονιά, αν ...- Πατρίδα μου, τι θες να σου χαρίσω
Για τον καλό το χρόνο που θα' ρθή;
- Παιδί μου, το κορμί, το λιονταρίσσο
Και, το παλληκαρίσσο το σπαθί,
Και τη νεραϊδογέννητη τη χώρα
Μαζή με το δικέφαλον αϊτό.
Δε 'θέλω 'γώ καινούρια ή ξένα δώρα,
Παληά δικά μου πλούτη σου ζητώ.
- Μητέρα, τα δικά σου τα στολίδια
Τα χαίροντ' άλλοι μέσ' στην οικουμένη,
Και, λάμιες τα φυλάν, τα ζώνουν φείδια
Και χάνοντ' εκεί μέσ' αντρειωμένοι...
- Παιδί μου, όταν τη δόλια σου μητέρα,
Με του παιδιού τον πόνο αγαπάς,
Με την αγάπη μόνο μιαν ημέρα
Την παλαιάν τη δόξα θα της πας!

Έτσι μας προτρέπει ο μεγάλος μας ποιητής Κωστής Παλαμάς να υποδεχθούμε τον καινούριο χρόνο.
Με ψυχή πυρωμένη από αγάπη για την Ελλάδα
κι’ όχι πωρωμένη από το βόλεμα ή τον φόβο.
Εύχομαι να μας δώσει δύναμη και φώτιση Ο Χριστός, ώστε αυτή τη χρονιά να κάνει ο καθένας μας 2019 προσπάθειες, για να ξαναδώσουμε στην Ελλάδα μας «τα παληά δικά της πλούτη και την παλαιάν τη δόξα»
Μόνον έτσι η χρονιά θα είναι  καλή για όλους …