Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018

Επιστολή προς Πρωθυπουργό της Ελλάδος


INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION ( USA) Claymont, Delaware 19703 U.S.A 

www.professors-PhDs.com. Mail: IHAHellas@gmail.com
 Www.professors-phds.com 

August 2, 2018

 Εξοχώτατο κ. Αλέξη Τσίπρα Πρωθυπουργό Ελλάδος

 κ. Πρωθυπουργέ, Η International Hellenic Association-ΙΗΑ(USA) εκπροσωπώντας 3,000 Έλληνες Ακαδημαϊκούς και κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε όλο τον κόσμο, αλλά και σημαντικό μέρος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή προκειμένου να εκφράσουμε την βαθειά μας ανησυχία για όσα φαίνεται ότι προετοιμάζουν μέλη της Κυβέρνησής σας για το αύριο των Μουφτειών και των Διαχειριστικών Επιτροπών Βακουφικής Περιουσίας της ελληνικής Θράκης.