Σάββατο 11 Αυγούστου 2018

Τα δέκα σημεία της συμφωνίας των Πρεσπών όπως αναρτήθηκαν στο vlada.mk και σχόλια της Panhellenic Post.ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ
  • 1. Συμφωνία για το «μακεδονικό» μέλλον

Η μακεδονο-ελληνική συμφωνία είναι από ιστορική άποψη η καλύτερη και δίκαιη ευκαιρία για τους πολίτες της «Μακεδονίας.  Η Συμφωνία συνιστά συνεισφορά στο «μακεδονικό» μέλλον. Με αυτήν καθαρίζουμε τον δρόμο της χώρας μας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και έναρξη διαπραγματεύσεων με την ΕΕ.
(Panhellenic Post: Είδατε; Δεν λένε, για τους πολίτες της Ελλάδας και της Μακεδονίας! Το μέλλον των «πολιτών της Μακεδονίας”!!! Κάτι θα ξέρουν…).
Γινόμαστε μέλος των οικογενειών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, των εθνών που απολαμβάνουν ισχυρή οικονομική ανάπτυξη. Με τη Συμφωνία φέρνουμε καλύτερη ζωή για όλους τους πολίτες και διαφυλάσσουμε την πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά που δόξασε το «μακεδονικό» μας έθνος.

(Panhellenic Post: Να και το «Μακεδονικό έθνος!!! Και μάλιστα, δοξασμένο! Αλήθεια, πότε και πως δοξάστηκε; Γιατί η μόνη δόξα της Μακεδονίας ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, και αυτός ήταν Έλλην και ας υπογράψει  όσες «συμφωνίες” θέλει «η πρώτη φορά αριστερά”…