Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019

ΕΥΧΕΣ ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΑΝ ΤΟ ΧΙΟΝΙ"ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΚΙ ΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΙ»

Ἡ σχέση φωτός καί σκότους εἶναι συνάρτηση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς θεμελιώδης. Τό σκότος εἶναι ἀφανισμός(κυριολεκτικά), το φῶς ζωή, σωτηρία,/ το σκοτος εἶναι ἄγνοια, το φῶς εἶναι γνώση/ τό σκότος εἶναι τό ψέμα, τό φῶς ἡ ἀλήθεια. Δεῖ δη φωτισμοῦ! Ὁ φωτισμός γίνεται ξαφνικά μόλις σ’ ἐπισκεφθεῖ ὁ Θεός. Ἀρκεῖ νά Τόν περιμένεις, ἔστω καί μέσα στό θάνατο(αὐτό πού λέμε ἔ σ χ α τ ο) Τί πιό ἄξιο ἔχουμε νά κάνουμε στόν κόσμο; Μόνο ὀ φωτισμός τῆς ψυχῆς ἀποτελεῖ τή βεβαίωση τῆς αἰωνιότητός μας. Ἐκ βαθέων εύχές γι αὐτόν τό φωτισμό.
         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΜΕΛΗΣ