Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ