Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης διατίθεται πλέον ανοικτά στο κοινό, μέσω της υπηρεσίας #openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης από τον σύνδεσμο https://halkilib.openabekt.gr.
Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.openabekt.gr/el/node/302
 
Ο σημαντικότατος κατάλογος της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης διατίθεται πλέον ανοικτά στο κοινό, μέσω της υπηρεσίας #openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης από τον σύνδεσμο https://halkilib.openabekt.gr.
Στο νησί Χάλκη, ένα από τα Πριγκηπονήσια της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται η σταυροπηγιακή μονή της Αγίας Τριάδας, ιδρυμένη τον 9ο αιώνα. Εκεί ιδρύθηκε το 1844 η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, όπου πολλοί ορθόδοξοι θεολόγοι, ιερείς, επίσκοποι και πατριάρχες φοίτησαν κατά τα 127 έτη λειτουργίας της. Το 1971 η σχολή έκλεισε εξαιτίας ενός τουρκικού νόμου που απαγόρευε τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η Χάλκη έχει λάβει διεθνή προσοχή τα τελευταία χρόνια και ασκούνται πιέσεις για την επαναλειτουργία της.
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συμβάλλοντας ενεργά στην επιτυχία και τη βιωσιμότητα του έργου που επιτελεί η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων για την αποκατάσταση, αναδιοργάνωση και ανάδειξη του βιβλιακού πλούτου και των τεκμηρίων πολιτισμού που φιλοξενούνται στους χώρους της Θεολογικής Σχολής, παρέχει την υπηρεσία openABEKT ενισχύοντας τη συνεργασία των δύο φορέων και επιβραβεύοντας αυτή την εξαιρετική εθνική πρωτοβουλία.
Στον δημόσιο κατάλογο της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης - Halki Theological School μπορεί κανείς να βρει μέσα από 24.543 βιβλιογραφικές και 33.700 καθιερωμένες εγγραφές, πολυάριθμα βιβλία Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Θεολογίας και έργα Φιλοσοφίας, Νοµικής και Ρητορικής, Αρχαιολογίας, Γεωγραφίας, Μουσικής και Λογοτεχνίας, αλλά και μία πλούσια συλλογή περιοδικών. Το υλικό που κληροδότησαν οι δωρητές της, στη Βιβλιοθήκη, αποκαλύπτει τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και τις πολιτισμικές τους καταβολές και περιλαμβάνει έργα σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και γλώσσες, όπως στα Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Τουρκικά. Σπάνια επίσης είναι η συλλογή σλαβόφωνων έργων. Ο κατάλογος διατίθεται σε δίγλωσσο περιβάλλον λειτουργίας, σε ελληνικά και αγγλικά.
Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.openabekt.gr/el/node/302