Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

"Η Γαλάζια Πατρίδα και ο εθνικός όρκος των Τούρκων"- Ο Σάββας Καλεντερίδης εξηγεί