Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Ψήφισμα σχετικά με την έγκριση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή των Ελλήνων


Ψήφισμα σχετικά με την έγκριση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή των Ελλήνων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα συνήλθε σε νέα συνεδρίαση μετά την έγκριση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή των Ελλήνων. Δηλώνει πως διατηρεί όλες τις επιφυλάξεις του για τους όρους της Συμφωνίας, όπως αυτές εκφράστηκαν στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2018, και πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την ταυτότητα του Μουσείου και να εργάζεται για την ευόδωση των καταστατικών στόχων του. Η σύγχυση που θα προκαλέσει η διπλή ονομασία της γειτονικής χώρας, καθώς και η επίσημη αποδοχή των κατοίκων της από το ελληνικό κράτος ως «Μακεδόνων», όπως προβλέπεται από τους όρους της συμφωνίας, καθιστά επιτακτική ανάγκη την άμεση περιχάραξη, προβολή και προστασία της ευρύτερης ελληνικής κληρονομιάς της Μακεδονίας, η οποία δεν περιορίζεται μόνον στην αρχαιότητα.
Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας για την κοινωνία της Μακεδονίας, που αισθάνεται ταπεινωμένη, επειδή η προστασία της δικής της ταυτότητας δεν αποτελεί πολιτική προτεραιότητα.
Θεσσαλονίκη, 28 Ιανουαρίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα

http://www.imma.edu.gr