Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Τα γενετικά στοιχεία απορρίπτουν την καταγωγή των Ελλήνων από Σλάβους.

Τα γενετικά στοιχεία απορρίπτουν τη ρατσιστική άποψη της Γερμανικής εφημερίδας  Die Welt ως προς την καταγωγή των Ελλήνων από Σλάβους. Αντίθετα, υποδεικνύουν επιμειξίες Γερμανών με Σλάβους

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής και Γενετικής του Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ. email: triant@bio.auth.gr


    Η Γερμανική εφημερίδα  Die Welt, επικαλούμενη τις ανιστόρητες θεωρίες του Jakob Philipp Fallmerayer [1, 2]  διατυπώνει την άποψη [1 και 2] ότι «Οι Έλληνες σήμερα ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι του Περικλή και του Σωκράτη, αλλά δεν είναι παρά ένα μείγμα από Τούρκους, Σλάβους και Αλβανούς». Το άρθρο αυτό αναδημοσίευσε, για ευνόητους λόγους, Αλβανικό ΜΜΕ [5]. Ο συντάκτης της εφημερίδας  θα έπρεπε τουλάχιστον να γνωρίζει ότι οι απόψεις του Fallmerayer είχαν απορριφθεί ως υποκειμενικές και από την Βαυαρική Ακαδημία Επιστημών και Κλασικών Μελετών. Αλλά ας δούμε το θέμα με τα σημερινά δεδομένα.

    Σήμερα, είναι διεθνώς παραδεκτό ότι όλα τα έθνη είναι προϊόντα μακρόχρονων  διαδικασιών που αναμφίβολα περιλαμβάνουν δημογραφικές προσμίξεις διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων ή/και πολιτισμικές επιρροές. Η θεωρία περί της “φυλετικής” καθαρότητας είναι πια στη σύγχρονη γενετική αντίληψη απολύτως ξεπερασμένη.  Επιπρόσθετα, ως γενετιστής γνωρίζω ότι η εθνοτική ιθαγένεια είναι θέμα πολιτισμού, παιδείας, θρησκείας, γλώσσας και συνειδήσεως και δεν εντοπίζεται στο DNA ή στο αίμα. Παρόλα αυτά, η θέση της εφημερίδας έχει βιολογικό υπόβαθρο και ως εκ τούτου η φυσική συνέχεια των κατοίκων της Ελλάδας θα πρέπει να εξετάζεται με βάση και βιολογικά (γενετικά)  στοιχεία.
   α) Η μελέτη του μητρικά κληρονομούμενου mtDNA έδειξε ότι το γενετικό προφίλ γειτονικών Σλαβικών λαών, αλλά και Αλβανών, παρά τη γεωγραφική γειτνίαση,  διαφέρει (Εικ. 1) από αυτή των Ελλήνων [6].
Περιγραφή: Image result for Å arac J., et al. (2017). Genetic & Application. Vol. 1/2, pp. 14-22.

   β) Σε πρόσφατη μελέτη  [7] εξετάστηκε η γενετική σύσταση των Πελοποννησίων  με τη χρήση 2,5 εκατομμυρίων γενετικών δεικτών (Εικ. 2). Διαπιστώθηκε: α) Η   μέση κοινή γενετική κληρονομιά των Πελοποννησίων με τους Γάλλους είναι της τάξης του 39%-42%, με τους Ισπανούς  της τάξης του 53%-62% και με τους Ιταλούς της τάξης του 85%-96%. Οι Πελοποννήσιοι δηλ. είναι γενετικά πολύ πιο κοντά στους Ιταλούς, και β) Αντίθετα,  τα ποσοστά επιμειξίας Πελοποννησιακών υποπληθυσμών με σλαβικό DNA κυμαίνονται από 0,2 έως 14,4%. Με άλλα λόγια,  οι Σλάβοι δεν εξάλειψαν τους γηγενείς Ελληνικούς πληθυσμούς και δεν πήραν τη θέση τους, όπως υπέθεσε ο Φαλμεράυερ. Μάλιστα, υποπληθυσμοί τη Πελοποννήσου π.χ. Τσάκωνες και Μανιάτες, που  θεωρούσε ο Φαλμεράυερ ότι είναι Σλαβικά φύλα ή έχουν προέλευση από την  Εγγύς Ανατολή, είχαν σχεδόν μηδενική επιμειξία με Σλάβους. Η γενετική μελέτη αυτή απορρίπτει τελεσίδικα τη θεωρία του Φαλμεράυερ για την καταγωγή των Πελοποννησίων από Σλάβους και αποκαθιστά την  ιστορική αλήθεια ως προς τη μη προέλευση των σημερινών Πελοποννησίων από Σλάβους.

Περιγραφή: Image result for Stamatoyannopoulos G., Bose A., et al. (2017). Eur. J. Hum. Genet. 25: 637-645.


  γ) Διαπιστώθηκε ότι οι Πολωνοί  δείχνουν το καλύτερο γενετικό ταίριασμα από όλους τους Ευρωπαίους με τους Γερμανούς. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκαν  γενετικά ταιριάσματα μεταξύ Ελλήνων και ατόμων από την Πολωνία και τη Γερμανία [8].
  δ) Σε εργασία [9] συγκρίθηκε η γενετική σύσταση ατόμων που προέρχονταν από την πληθυσμιακή ομάδα των Βενδών (ή Sorbs) με άτομα από άλλους Ευρωπαϊκούς λαούς. Διαπιστώθηκε, ότι παρά τη γεωγραφική τους εγγύτητα με άτομα που ομιλούν τη Γερμανική γλώσσα, οι Βένδες εμφάνισαν  μεγαλύτερη γενετική ομοιότητα με άτομα Σλαβικής καταγωγής, π.χ. Πολωνούς και Τσέχους, σύμφωνα με τη γλωσσική εγγύτητα των Βενδών με άλλες Δυτικές σλαβικές γλώσσες.
 ε) Το κύριο συμπέρασμα  αρχαιογενετικής μελέτης [10] του DNA των Μινωιτών και των Μυκηναίων είναι ότι  “τα γενετικά ευρήματά αντανακλούν τα ιστορικά γεγονότα του ελλαδικού χώρου και ότι  «η εικόνα της ιστορικής/γενετικής  συνέχειας των Ελλήνων είναι ξεκάθαρη.”
  Καιρός συνεπώς είναι να σταματήσει η ταξινόμηση ανθρώπινων πληθυσμών με βάση ξεπερασμένες φυλετικές (ορθότερα) ρατσιστικές) απόψεις προηγούμενων αιώνων.


Βιβλιογραφία.

  1. Fallmerayer J.P. Geschichte der halbinsel morea wahrend des mittelalters: ein historischer versuch; Untergang Der Peloponnesischen Hellenen Und Wiederbevolkerung Des Leeren Bodens Durch Slavische Volksstamme. In: JG Cotta (ed): Stuttgart und Tubingen, Germany, 1830, Vol 1.
  2. Triantaphyllidis C. (2018). The Genetic Origins of the Greeks. Kyriakidis Editions, Thessaloniki.
  3. Šarac J., et al. (2017). Genetic & Application. Vol. 1/2,  pp. 14-22.
  4. Stamatoyannopoulos G., Bose A., et al. (2017). Eur. J. Hum. Genet.  25: 637-645.
  5. Lu T.T, Lao O., et al. (2009). Eur. J. Hum. Genet. 17: 967-975.
  6. Krishna R Veeramah K. et al. (2011). Genetic variation in the Sorbs of eastern Germany in the context. Eur J Hum Genet. 2011 Sep; 19(9): 995–1001.
  7. Lazaridis I., Mittnik A., et al. (2017). Nature 548: 214-218.