Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

Εγγραφή από το βιβλίο Στατιστικής του εν Σινασώ της Καππαδοκίας Χριστιανικού Πληθυσμού, έτους 1924.


 
"Σήμερον αναχωρούμεν οι τελευταίοι, οι οποίοι

απεμείναμεν εις την Σινασό, μετά την αποστολήν

όλων των άλλων με τας αποσκευάς των. 

Η τελευταία θλιβερά αύτη έξοδος από της

γενετείρας μας Σινασού,απαρτίζεται από οκτώ

(αριθ. 8) αμάξια.


Σου απευθύνω ,φιλτάτη μου Πατρίδα το ύστατο

Χαίρε. Έχε γειά για πάντα ! ! !

Εν Σινασώ τη 24 Οκτωβρίου 1924.


Ο Γραμματεύς της Επιτροπής Ανταλλαγής.

Λάζαρος Τακαδόπουλος".