Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

Επισήμανση


Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, συμπατριώτες,

Παρακολουθώ στενά τα γεγονότα μετά την καταστροφή στην Μάνδρα (11/2017)
με τα 25 ανθρώπινα θύματα, καθώς και την τρομερή καταστροφή στο Μάτι Αττικής
7/2018 με τον τρομερό αριθμό άδικης θυσίας 100 συνανθρώπων, με φρικτό θάνατο.
Και οι δύο περιπτώσεις είναι τραγικές και άδικες ανθρώπινες και υλικές θυσίες,
αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε με ευστοχία, ότι πρόκειται για εντελώς
διαφορετικές περιπτώσεις, με πολύ διαφορετικά αίτια και ανάλογες διαφορετικές
προσεγγίσεις. Δηλαδή ΠΡΙΝ να συμβούν, το Ελληνικό κράτος ώφειλε να λάβει πολύ
εξειδικευμένα μέτρα χωροταξίας, αυστηρών οικοδομικών και υδρονομικών ρυθμίσεων
στην Μάνδρα για την ακίνδυνη ροή-αποχέτευση των ομβρίων υδάτων και β) στο Ματι
μετά την έκρηξη και την στενή παρακολούθηση της Δασική Πυρκαγιάς, οι αρμόδιες
Δημόσιες Υπηρεσίες (Γεν. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα και
Ελληνική Αστυνομία), ώφειλαν ΕΓΚΑΙΡΩΣ και πρίν πλησιάσουν οι φλόγες να έχουν
εκκενώσει τον πληθυσμό, χωρίς να χαθεί ΚΑΜΜΙΑ Ανθρώπινη Ζωή. Σε όλες τις
Περιφέρειες της Πατρίδας μας υπάρχουν εμπεριστατωμένα σχέδια αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών με επιτυχία (ΠΣΕΑ). Γιατί ΔΕΝ τα αξιοποίησαν???
Με λύπη μου βλέπω, ότι ακόμη δεν έχουν αποδοθεί προσωπικές ευθύνες και ποινές
για αυτά τα συγκλονιστικά συμβάντα εις βάρος αθώων συμπατριωτών μας. Πότε
περιμένουν να γίνει αυτό, ώστε να αποδοθεί στοιχειώδης δικαιοσύνη???
Τέλος, οι πυρκαγιές στην Δυτ. Πελοπόννησο το 2007, προηγουμένως στην Αττική
και φέτος στο Μάτι θα πρέπει να ξυπνήσουν τους αρμόδιους φορείς, ότι
θα πρέπει να αναμορφωθεί το θεσμικό, νομοθετικό και οργανωτικό πλαίσιο
αντιμετώπισης των Δασικών Πυρκαγιών σε Εθνική Κλίμακα. Θα πρέπει να λειτουρ-
γήσει ο Ενιαίος Φορέος Δασοπροστασίας, με ουσιώδη συμμετοχή της Ελληνικής
Δασικής Υπηρεσίας, με τίς Κεντρικές και τις αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της.
Αλλοιώς, δεν γίνεται προκοπή σε μια κατ'εξοχήν Μεσογειακή Δασοπονία, με μεγάλη
ξηροθερμική περίοδο (Μαίο...Οκτώβριο), και εξαιρετικά πολύπλοκο-εναλασσόμενο
ορεινό-ημιορεινό ανάγλυφο εδάφους και μια τρομερή βιοποικιλότητα, τα οποία
ΜΟΝΟΝ οι Ελληνες Δασικοί γνωρίζουν πολύ καλά !!!

Με τιμή


Παύλος Ν. Ευθυμίου
Δρ.Φυσ.Επιστ.-Δασολόγος
Ομότ. Καθηγητής ΑΠΘ