Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019

Piss off and wait for a camel.!!!London  cab driver's answer to a request from a Muslim to turn off the radio.  (You just got to love the Brits.  Αν και εγώ δεν τους συμπαθώ ιδιαιτέρως, κυρίως λόγω των όσων έχουμε τραβήξει απ' αυτούς.)


A devout Arab Muslim entered a black cab in London . He curtly asked the cabbie to turn off the radio because as decreed by his religious teaching, he must not listen to music because in the time of the prophet there was no music, especially Western music which is the music of the infidel. 

The cab driver politely switched off the radio, stopped the cab and opened the door.

The Arab Muslim asked him, "What are you doing?"

The cabbie answered, "In the time of the prophet there were no taxis, so piss off and wait for a camel.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ , ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΙ' ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ!

           DESPINA SKENDERIS