Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

COMMITTEE TO CHALLENGE THE PRESPA AGREEMENT
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Αθήνα, 16-5-2019
Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Αμφισβήτησης της Συμφωνίας των Πρεσπών, αξιότιμου κ. Κρις Σπύρου
            «Η Συμφωνία των Πρεσπών, η Έντεχνη Συνωμοσία του 21ου Αιώνα, η οποία συντάχθηκε και υπογράφηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, και του «Προσωπικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών», Μάθιου Νίμιτς, δεν κατατέθηκε στα Ηνωμένα Έθνη από τον ίδιο τον Μάθιου Νίμιτς όπως και θα έπρεπε.
            Ο Μάθιου Νίμιτς, ο «Προσωπικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών», αμέσως μετά την επικύρωση από την Βουλή των Ελλήνων, της παράνομα κατασκευασμένης και της αντισυνταγματικά επικυρωμένης Συμφωνίας των Πρεσπών, εξαφανίστηκε! Κάνοντας μόνο δύο αόριστες δημόσιες δηλώσεις, μέσω του Γραφείου Τύπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
            Η εξαφάνιση, και η «νίπτω τας χείρας μου» συμπεριφορά του Μάθιου Νίμιτς, υποχρέωσε τους συνωμότες και αρχιτέκτονες της Συμφωνίας των Πρεσπών, τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της «Δημοκρατίας των Σκοπίων», να μεθοδεύσουν τον τρόπο απαλλαγής τους από την ευθύνη να καταθέσουν στα Ηνωμένα Έθνη με τις υπογραφές τους μια διεθνή συμφωνία. Tην Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι επαγγελματικά σκηνοθετημένη, παράνομα κατασκευασμένη, αντισυνταγματικά επικυρωμένη και ανυπόστατη.
            Ποιος λοιπόν κατέθεσε επίσημα την Συμφωνία των Πρεσπών στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, αντί του Μάθιου Νίμιτς; Την Συμφωνία των Πρεσπών, κατέθεσαν επίσημα στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σε κοινό επίσημο επιστολόχαρτο, (το οποίο επισυνάπτω, μαζί με την μετάφρασή του στα Ελληνικά): H εκπρόσωπος της «Μόνιμης Αποστολής της Ελληνικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη», Πρέσβης Μαρία Θεοφίλη, και η «προσωρινά» Επιτετραμμένη της ανύπαρκτης και ειδικά κατασκευασμένης «Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στα Ηνωμένα Έθνη», Σάνια Ζογράφσκα-Κρστέσκα.
Στην ίδια επιστολή, με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2019, η εκπρόσωπος της «Μόνιμης Αποστολής της Δημοκρατίας της Ελλάδας», Πρέσβης Μαρία Θεοφίλη, και η «προσωρινά» Επιτετραμμένη της ανύπαρκτης «Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στα Ηνωμένα Έθνη», Σάνια Ζογράφσκα-Κρστέσκα, κήρυξαν την επίσημη «έναρξη ισχύος» της «Τελικής Συμφωνίας», και την λήξη της «Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995». Ζήτησαν, επίσης, από τον Γενικό Γραμματέα, να σταλεί η Συμφωνία των Πρεσπών στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ως η επίσημη αίτηση για να αναγνωριστεί το κράτος που σήμερα υπάρχει χωρίς όνομα, η «Δημοκρατία των Σκοπίων»,  με την ονομασία «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».
            Στις 14 Φεβρουαρίου 2019, δύο ημέρες αργότερα, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες απέστειλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την Συμφωνία των Πρεσπών, όπου και παραμένει εν πλήρη σιωπή και αδράνεια. (Επισυνάπτω την επιστολή του Γενικού Γραμματέα και την μετάφρασή της στα Ελληνικά).
            Η «Επιτροπή Ακύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών», της οποίας είμαι ο Πρόεδρος, που απαρτίζεται από μέλη της Ελληνο-αμερικανικής Κοινότητας, με έδρα την Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ενημερώσει τα 5 Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ρωσία, την Κίνα, την Αγγλία και την Γαλλία, για την παράνομη σύνταξη και την αντισυνταγματική επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Γεγονός, που το επιβεβαιώνουν όχι μόνο η αποχή του Μάθιου Νίμιτς από κάθε ενέργεια στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και μια σειρά επίσημων στοιχείων.»
Για περισσότερες πληροφορίες:
Νάσσια Ράγγου


6946 757206, nraggou@hau.gr


Α/73/745
S/2019/139
Παράρτημα ΙΙ
PERMANENT MISSION OF THE
HELLENIC REPUBLIC TO THE
UNITED NATIONS
PERMANENT MISSION OF THE
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA TO
THE UNITED NATIONS


ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΈΘΝΗΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΈΘΝΗ

Εξοχότατε,
Σύμφωνα με το άρθρο 20 (6) της Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των Διαφορών όπως Περιγράφονται στις αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995, και την σύναψη Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των Μερών («η Τελική Συμφωνία», στο παράρτημα) η οποία έλαβε χώρα στις Πρέσπες, στις 17 Ιουνίου 2018, έχουμε την τιμή να σας πληροφορήσουμε για την εφαρμογή της στα Ηνωμένα Έθνη, ότι στις 12 Φεβρουαρίου 2019 η Τελική Συμφωνία τέθηκε σε ισχύ.
Με πλήρη σεβασμό στις αρχές και τους σκοπούς του Καταστατικού των Ηνωμένων Εθνών και με οδηγό την ισχυρή μας θέληση να αναπτύξουμε φιλικές σχέσεις, καλής γειτνίασης και συνεργασίας, έχουμε επιλύσει τη διαφορά και τα εναπομείναντα ζητήματα που αναφέρονται στις αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας με έντιμο και βιώσιμο τρόπο, με γνώμονα την σημασία του θέματος, τις ευαισθησίες κάθε Μέρους το πνεύμα ειρήνης, ασφάλειας και ανάπτυξης της περιοχής.
Αυτή είναι η Τελική Συμφωνία και με την έναρξη ισχύος της παύει η Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995 μεταξύ των δύο χωρών. Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 (2) αυτής της Συμφωνίας, οι δυο χώρες μας αναγνωρίζουν ως δεσμευτικό το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στα οποία και οι δύο χώρες έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και με την Ενδιάμεση Συμφωνία.
Θα θέλαμε να αδράξουμε την ευκαιρία να εκφράσουμε την βαθιά ευγνωμοσύνη μας στον Προσωπικό σας Απεσταλμένο, κ. Μάθιου Νίμιτς, για την υποστήριξή του καθ’ όλη τη διαδικασία.
Παρακαλούμε να διαβιβαστεί αυτή η επιστολή στην Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Παρακαλούμε δεχθείτε, Εξοχότατε, την έκφραση της ύψιστης εκτιμήσεώς μας.

Πρέσβης Μαρία Θεοφίλη
Μόνιμη Αντιπρόσωπος
Σάνια Ζωγράφσκα Κρστέσκα
Επιτετραμμένη (προσωρινή)
Εξοχότατο Αντόνιο Γκουτέρρες
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
Νέα Υόρκη

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ Α/73/745-S/2019/139(Σήμα) Γενική Συνέλευση Διανομή: Γενική


14 Φεβρουαρίου 2019


Συμβουλίου Ασφαλείας


Πρωτότυπο: ΑγγλικάΓενική Συνέλευση Συμβούλιο Ασφαλείας


Εβδομηκοστή τρίτη συνεδρίαση Εβδομηκοστό τέταρτο έτος


Θέμα ημερήσιας διάταξης 118


Εισδοχή νέων Μελών στα Ηνωμένα ΈθνηΠανομοιότυπες επιστολές με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2019 από τον Γενικό Γραμματέα απευθύνονται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ΑσφαλείαςΣύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας 845 (1993) και λαμβάνοντας υπόψιν την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 47/225 της 8 Απριλίου 1993, έχω την τιμή να αναφέρω τα αποτελέσματα των προσπαθειών των ενδιαφερόμενων πλευρών να επιλύσουν τη διαφορά τους και τα εναπομείναντα ζητήματα υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα.Οι προσπάθειες των μερών είχαν ως αποτέλεσμα την Τελική Συμφωνία για την Επίλυση των Διαφορών όπως περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993), τον Τερματισμό την Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995, και την σύναψη Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των Μερών («Τελική Συμφωνία») στις 17 Ιουνίου 2018. Τα μέρη έχουν συμφωνήσει μεταξύ άλλων το όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» στο άρθρο 1, παράγραφο 3, της Τελικής Συμφωνίας. Συγχαίρω τα μέλη για το ιστορικό επίτευγμα υπό τη διαμεσολάβηση του Προσωπικού μου Απεσταλμένου, Μάθιου Νίμιτς, στον οποίο είμαι εξαιρετικά ευγνώμων.Σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφο 6, της Τελικής Συμφωνίας, παρέλαβα μια επιστολή με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2019 με την οποία πληροφορήθηκα μεταξύ άλλων την έναρξη ισχύος της Τελικής Συμφωνίας.Θα ήθελα να τονίσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφο 5 της Τελικής Συμφωνίας, «η διαφορά και τα εναπομείναντα ζητήματα που αναφέρονται στις Αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας θεωρούνται ως επιλυθέντα με την έναρξη ισχύος αυτής της Συμφωνίας».Έχω την τιμή να διαβιβάσω κατωτέρω την Τελική Συμφωνία (δείτε παράρτημα Ι) και την επιστολή με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2019 (δείτε παράρτημα ΙΙ). Θα ήμουν ευγνώμων εάν διαβιβαστεί ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας η παρούσα επιστολή και τα παραρτήματά της, ως το θέμα 118 της ημερήσιας διάταξης.
Αντόνιο Γκουτέρες (υπογραφή)