Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ "ΟΜΑΔΑΣ 21 Μ-Θ"

                                                                      Θεσσαλονίκη 7/6/2019                                                                                                      
                                                                                                                       Αρ.Πρωτ. 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  Δ.Σ. ‘ΟΜΑΔΑΣ 21 Μ-Θ’
με αρ.178 / 12.6.2019


 Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. της «ΟΜΑΔΑΣ 21  Μ-Θ» την
12/6/2019, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 19.00 στα Γραφεία της ΠΟΕΔ, Βελισσαρίου 1Α , σε
τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α/Α
ΘΕΜΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.
Επικύρωση Πρακτικών
Γ. Γραμματέας
2.
Ενημέρωση
Πρόεδρος
3.
Αποτίμηση  ημερίδας
Πρόεδρος
4.
Απόφαση για ανέβασμα με LINK του περιοδικού
κ.κ. Ρούσσης-Δελληγιανίδης
5.
Πρόταση δράσης Ε.Μ.Σ. για τη Συμφωνία των Πρεσπών
Πρόεδρος
.

                Ο Γενικός Γραμματέας                                                               Ο Πρόεδρος


                 Γρηγόριος Σαμαράς                                                          Αθανάσιος Καραντζίκος


                  Τηλ. 6972.728.808                                                               Τηλ. 6938.188.980