Κυριακή, 7 Ιουλίου 2019

1968 : Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ DE FACTO ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
http://roykoymoykoy.blogspot.gr/