Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Η τελευταία Εγκύκλιος του μακαριστού Μητροπολίτη Φθιώτιδος για την Κοίμηση της Θεοτόκου
Στη δημοσιότητα έδωσε η Μητρόπολη Φθιώτιδος την Εγκύκλιο που είχε συγγράψει ο  για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και αναφέρεται στο πρόσωπο της  μας.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος:

Αριθ. Πρωτ. 636
Λαμία, 11η Ιουλίου 2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 207
Προς τον Ιερό Κλήρο
και τον Φιλόχριστο λαό της Φθιώτιδος
Τέκνα εν Χριστώ αγαπητά.
Και πάλιν η Παναγία Θεοτόκος εν τω μέσω ημών. Αυτή τη φορά ως νεκρά, με την όψιν του θανάτου, ακίνητη, αμίλητη, έτοιμη να επιστρέψει «εις την γην εξ ης ελήφθη», όπως όλα τα πλάσματα του Θεού.
Ο θάνατός Της όμως καλύπτεται από μια ανερμήνευτη πνευματική ωραιότητα. Είναι το προμήνυμα της δόξης με την οποία θα την περιβάλλει ο Υιός και Θεός Της. Είναι το «διαβατήριο ζωής αιωνίου και κρείττονος», που μας κάνει, αντί να θλιβώμεθα, να χαίρωμε και να λέγωμε μετά του Ιερού υμνογράφου: «Ω κηδείας, ω χάριτος, ω της υπέρ λόγου υμνήσεως. Ούτε αι γλώσσαι των ρητορευόντων, ούτε τα τάγματα των Αγγέλων» ημπορούν να υμνήσουν το υπέρλαμπρο γεγονός. Ο θάνατος της Θεοτόκου είναι κοίμησις και ζωοκοίμητη μετάσταση. Η Παναγία μας, ενωμένη με τον Αναστάντα Υιό Της, δεν νικήθηκε από τον θάνατο, αλλά μετέστη στη ζωή.
Από τις πιο λαμπρές και χαρμόσυνες εορτές του Λειτουργικού έτους είναι η μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά την οποία σύμπας ο λαός του Θεού βιώνει τη δόξα της αναστάσεως και εν τω προσώπω της Παναγίας υπερβαίνει τη φθαρτότητα των επιγείων. Σήμερα «νενίκηνται της φύσεως οι όροι» και «κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται».
Η Πάναγνη και Άσπιλη Μητέρα του Χριστού ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, που ακολούθησε ο Υιός Της. Διέρχεται από τον θάνατο χωρίς να υφίσταται καμμιά φθορά και ανέρχεται στην αιωνιότητα της Βασιλείας της Τρισηλίου Θεότητος.
Χαρά και αγαλλίαση μας πληροί η ζωοκοίμητη μετάσταση της Θεομήτορος. Η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ νικά με την αγιωσύνη Της το αρχέκακο εχθρό του ανθρώπου και αναδεικνύεται Βασίλισσα του Ουρανού, πεποικιλμένη με θεία δόξα, περιβεβλημένη τον ήλιο, Μητέρα των ζώντων. Αυτή την πίστη, ως άρωμα ευλαβείας, εναποθέτει η Εκκλησία μας προ της μορφής της παναμώμου Κόρης και εκδηλώνει με θαυμασίους τρόπους την ευγνωμοσύνη της. Πιστεύει, ότι τα μεγαλεία Της είναι «η επ’ αυτής ανάκλασις των μεγαλείων του Τόκου Της» και συνδέει πάντοτε την προς αυτήν ευλάβεια με την μυστηριακή ζωή στην οποία ο Χριστός «παρ’ ου πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον» είναι το κέντρο της γης και του ουρανού.
Ο σύνδεσμος της Θεοτόκου με τον Κύριο είναι η πνευματική συγγένεια, που καθιστά την Παναγία Μεσίτρια και πρέσβειρα των ανθρώπων προς τον Θεό. Η σαρκική συγγένεια θα ήταν αδύναμη, εάν δεν υπήρχε ο σύνδεσμος της πίστεως και της αρετής, σύμφωνα με την ρήση του ιδίου του Κυρίου: «τις έστιν η μήτηρ μου και τίνες εισίν οι αδελφοί μου; Ιδού η μήτηρ μου και οι αδελφοί μου. Όστις γαρ αν ποιήση το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανοίς, αυτός μου αδελφός και αδελφή και μήτηρ εστίν» (Ματθ. 12, 49).
Η  είναι το πρότυπο της πνευματικής τελειώσεως. Καμμιά λογική δεν μπορεί να χωρέσει το ύψος της αρετής Της. Η αγάπη Της προς τον Θεό υπερβαίνει αυτή των μαθητών και εκείνη των αγγέλων. Η αγιότητά Της είναι η απαρχή του τέλους της κυριαρχίας του κακού στον κόσμο. Με την αρετή της ανατρέπεται η κυριαρχία του διαβόλου και ανακόπτεται η πορεία των παθών. Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με αυτά τα λόγια εγκωμιάζει το πνευματικό κάλλος της Θεοτόκου: «Χαίρε κεχαριτωμένη, ότι καλλιωτέρα συ των Χερουβίμ, καθαρωτέρα συ υπέρ τον φαίνοντα ήλιον, ευγενεστέρα συ πάντων των υφ’ ηλίου ανατολών, χαίρε αγαθωτέρα συ υπέρ εκείνην όντως την αγαθήν και πολλήν γην» (PG 105,1113 A).
Η εξαγνισμένη μορφή της Παναγίας είναι η μεγάλη μας παρηγοριά και απαντοχή.
Μέσα στον πνευματικό καύσωνα της κοινωνίας μας, όπου αναζητούμε τόπο δροσιάς και ανακουφίσεως, η εορτή της Παναγίας αποβαίνει για όλους μας ιατρείο ανανήψεως. Ας την παρακαλέσωμε να ενδυναμώσει τις νοερές κινήσεις και ενέργειες της ψυχής μας και να τις προσανατολίσει προς το αιώνιο πρωτότυπο κάλλος. Ας την ικετεύσωμε να χορηγήσει εκπλήρωση των αιτημάτων μας, να θέσει τέλος στο χειμώνα των δοκιμασιών μας και να μας ποτίσει με το καθαρό και άρρητο ύδωρ, που θεραπεύει τους ασθενούντας, ανορθώνει τους πεπτωκότας και ανασταίνει τους νεκρούς.
«Πρόσδεξαι δεήσεις αμαρτωλών και μη απορρίψης  τας προσευχάς των επικαλουμένων το θείον Όνομά Σου. Πλήρωσον τας αιτήσεις Άχραντε Δέσποινα»(Μεγαλυνάριο από το Θεοτοκάριο του αγίου Νεκταρίου).
Εύχομαι σε όλους σας πλουσία την ευλογία της Παναγίας και παντοτινή την προστασία Της.
Μετά πατρικής αγάπης και ευχών.
Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
https://www.vimaorthodoxias.gr