Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019

Νεοδημοκράτης φίλος για ΑΟΖ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ


Ἡ ἐξουσία ἄκουσε τί εἶπαν σήμερα τὸ μεσημέρι στὸν ΣΚΑΙ οἱ Μάζης καὶ Φίλης στο πρόγραμμα ONLINE; Ὅτι πρέπει νὰ ὁριοθετήσωμε τὴν ὑφαλοκρηπίδα καὶ νὰ ἀνακηρύξωμε τὴν ΑΟΖ χθές καὶ νὰ στείλωμε τὶς συντεταγμένες στὸν ΟΗΕ ἔστω καὶ τώρα, ἀλλὰ αὐτὴν τὴν στιγμή;

Ἡ ἐξουσία ἄκουσε τί εἶπε ὁ Ἰ. Θεοδωρᾶτος στὸ Blue Sky στὸ πρόγραμμα ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ὅταν ἀνέπτυξε τὰ ἀμυντικὰ θέματα καὶ εἶπε τὰ ἴδια, καὶ ὅτι πρέπει νὰ στείλωμε ΑΜΕΣΩΣ ναυτικὴ κλπ δύναμι στὸ Κατελόριζο, καὶ νὰ ἀναβαθμίσωμε ἐπειγόντως τὴν ἀμυντική μας ἰκανότητα, ἀναβαθμίζοντες καὶ καθιστῶντες ἑτοιμοπόλεμα ὅ,τι διαθέτωμε μὲ κόστος ἐλάχιστον; Ὅτι οἱ Μογγόλοι μία γλῶσσα μόνον καταλαβαίνουν: τὸ ξῖφος;

Ἐὰν ὄχι, κινδυνεύετε νὰ βρεθῆτε πρό ἀπροόπτου, ἀλλὰ δυστυχῶς πρὶν ἀπὸ ἐσᾶς ἡ πατρίδα μας, ὅταν ἐπιστρέψετε ἀπὸ τὶς διακοπές σας μετὰ τῆς Παναγίας, ἡ Τουρκία νὰ τὸ ἔχῃ κάμει πρὶν ἀπὸ ἐσᾶς, καὶ νὰ εἶναι πολὺ, πολὺ ἀργὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ τὀτε τί θὰ λέτε; Ὅτι ὅλα τὰ πταίει ἡ προηγουμένη κυβέρνησις; Ὅπως ἔγινε μὲ τὴν Προδοσία τῶν Πρεσπῶν, τὴν ὁποίαν ἐσεῖς προετοιμασατε γι᾿ αὐτοὺς μὲ τὸ ὄνομα Μακεδονία ᾿στὸ πιάτο; Εὐτυχῶς ἀκούονται καὶ σήμερον καὶ φωνὲς ᾿στὴν Βουλήν, οἱ ὁποῖες ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἐσεῖς κυβερνᾶτε.

Ἡ ὀργή μου, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων, δὲν περιγράφεται.

Θεόφιλος Κυριακίδης