Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

Σεβαστέ μοι πάτερ…https://averoph.files.wordpress.com/2019/09/cea0ce91cea0ce91ce94ce99ce91ce9cce91ce9dcea4ce97cea3-ce88cf81ceb3cebf-cf84cebfcf85-cea6cf8ecf84ceb7-ce9acf8ccebdcf84cebfceb3cebbcebfcf85.jpg?w=240&h=310
Παπαδιαμάντης λέξανδρος

ν θήναις, τ 19 Σεπτεμβρίου 1874

Σεβαστέ μοι πάτερ,
λαβα τν πιστολήν σας κα ν ποκάμισον π τν ξαδέλφην μου Χαρίκλειαν.
Α ξετάσεις μου τελείωσαν τν Δευτέραν τς παρελθούσης βδομάδος, 7βρίου 9.

Προχθς τν Τρίτην πρα τ πολυτήριόν μουμ βαθμν καλς.
κόμη δν πγα ν γγραφ ες τ Πανεπιστήμιον.
Σαλεύω δ μεταξ θεολογίας κα φιλοσοφίας, κα καλν το ν χω τν γνώμην σας· λλ δυστυχς  προθεσμία τν γγραφν
τελειώνει τν προσεχ Τετάρτην κα δν θ προλάβω ως τότε ν λάβω γράμμα σας.
Θ πάγω λοιπν τν Δευτέραν ν γγραφ ες ποιαν τν δύω σχολν μ φωτίσ  Θεός.
κείνην τν πιστολήν, τν ποίαν στείλατε περ τ τέλη πριλίου μ τ ν ατ 10δραχμον κλπ. τν λαβε  Σωτήρης.
λλ δν μς εδοποίησεν γγράφως  κύριος Σωτήρης ν τ ξεύρωμεν.
 Δ. Παπαϊωάννου εναι λληνοδιδάσκαλος ες ν τν νταθα σχολαρχείων κα σς σπάζεται μεθ᾿ λης τς οκογενείας του.
Δότε τ σώκλειστον πιδοτήριον ες τν ντώνιον Δεληγεώργην.
Κατασπάζομαι τν δεξιάν σας· μοίως κα τν τς μητρός.
Σς σπάζεται κα  Σωτήριος.
 υός σας
λέξανδρος

π χθς ρχισα ν παραδίδω μάθημα ες τν Δημητράκην, υἱὸν το κ Γλώσσης Βουλευτο Γεωργιάδου, ντ δραχμν 25 κατ μνα.
στε περ τ μέσα κτωβρίου θ λάβω χρήματα… λλ τώρα τ χαρτσιλκί μου σώθη