Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Η 28η Οκτωβρίου εξ επόψεως Ηθικών Δυνάμεων

.


Ομιλία του Υποστρατήγου ε.α. Κωνσταντίνου Αργυροπούλου