Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019

Γ υ ν α ῖ κ ε ς Ἠ π ε ι ρ ώ τ ι σ σ ε ς                    Γυναῖκες Ἠπειρώτισσες
                    ξαφνιάσματα τῆς φύσης 
                    ἐχθρὲ γιατί δὲν ρώτησες
                    ποιὸν πᾷς νὰ κατακτήσεις.


                    Γυναῖκες ἀπ᾿ τὰ σύνορα 
                    κόρες, γριές, κυράδες 
                    φωτιὰ μὲς τοὺς βοριάδες
                    ἐσεῖς θὰ εἶστε σίγουρα 
                    τῆς λευτεριᾶς μανάδες.