Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥ "ΟΧΙ"

Γεώργιος Επιτήδειος Αντιστράτηγος ε.α 
τ. Ευρωβουλευτής


'Οταν έληξε η γνωστή "Μάχη της Αγγλίας" (περί το τέλος Οκτωβρίου 1940), ο Τσώρτσιλ, θέλοντας να εξάρει την συμβολή των λίγων, σε αριθμό, πιλότων της RAF οι οποίοι νικώντας την γερμανική Luftwaffe έσωσαν την πατρίδος τους, είπε την γνωστή φράση: "Ουδέποτε τόσον πολλοί(Βρετανοί) ώφειλαν τόσον πολλά σε τόσον ολίγους" (Never was so much owed by so many, to so few).
Εάν θελήσουμε να παραφράσουμε αυτή την έκφραση καί να την προσαρμόσουμε στον Εθνικό Κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά, θα μπορούσαμε να πούμε πως "Ουδέποτε τόσον πολλοί (το ελληνικό έθνος) ώφειλαν τόσον πολλά σε ένα πρωθυπουργό (ο οποίος κυβέρνησε τόσον ολίγον).
Δεν θα αναφερθώ στο γνωστό, σε όλες καί όλους σας, τεράστιο έργο που επιτέλεσε ο Μεταξάς στα μόλις τέσσερα έτη της διακυβερνήσεως της χώρας. Θα απαιτούντο τόννοι μελάνης καί χαρτιού. Θα περιορισθώ στο να σας επισημάνω την κατάσταση στην οποία βρισκόντουσαν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας, προκειμένου να εξαρθεί το τεράστιο έργο που κατέβαλε γιά την ανασυγκρότησή τους καί να γίνει κατανοητό το γιατί, όταν μετά από τέσσερα χρόνια, ο μεγάλος αυτός πατριώτης έλεγε το "ΟΧΙ" δεν είχε την αίσθηση ότι οδηγούσε τον λαό του σε εθνική αυτοκτονία, αλλά, στην νίκη καί την δόξα.
Στις 8 Οκτωβρίου 1935 οι Αρχηγοί των Στρατού, Ναυτικού καί Αεροπορίας υπέβαλαν στην κυβέρνηση την παρακάτω κοινή Έκθεση:

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΑΓΓΛΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

( Αναφέρονται χαρακτηριστικά αποσπάσματα)
Ο Εφοδιασμός του Στρατού Ξηράς εις παντοειδή υλικά, καθυστερήσας σημαντικώς, δεν επιτρέπει σήμερον, ουδέ εις το εγγύς μέλλον, την επιστράτευσιν καί χρησιμοποίησιν συνεπώς, του ικανού προς εκστρατείαν πληθυσμού. Μία επιστράτευσις διατασσομένη σήμερον, ου μόνον θα πραγματοποιήσει μίαν περιορισμένην συγκρότησιν ενός Στρατού εκστρατείας, αλλά καί θα παρουσιάσει τον συγκροτούμενον Στρατόν με σοβαράς ελλείψεις εις κυριώτατα υλικά καί με επιπλέον εφεδρικάς κλάσεις ουχί επαρκώς εκπαιδευμένας.
..........................
Ουδεμία επί του παρόντος επάκτιος οχύρωσις
...................
Λίαν ασθενής η Α/Α 'Αμυνα, ελλείψεις εις στελέχη
...................
Η σήμερον στρατιωτική δυναμικότης της Ελλάδος είναι τόσον περιορισμένη, ώστε να μη δύναται να αποτελεί εγγύησιν της Ασφαλείας της.
.........................
Συνορεύουσα προς τέσσαρα κράτη, φίλια ή ουχί, με εκτεταμένα τα σύνορά της, με ανεπαρκεστάτας τας Στρατιωτικάς της Δυνάμεις, η Ελλάς, ασφαλώς δεν είναι υπολογίσιμος ούτε από τους φίλους ούτε από τους εχθρούς.


Αντιστράτηγος Α.Χασαπίδης Αρχηγός Στρατού
Υποναύαρχος Δ. Οικονόμου Αρχηγός Ναυτικού
Συνταγματάρχης Π. Γαζής Αρχηγός Αεροπορίας
Το παράδοξο είναι πως ενώ καί οι πολιτικοί εχθροί του έχουν υποχρεωθεί να αναγνωρίσουν την μεγαλειώδη απάντηση του Μεταξά στον Ιταλό πρέσβη, υπάρχουν ακόμη επίσημα κείμενα στα οποία αναφέρονται οι προπαγανδιστικές ανοησίες των αριστερών ότι το "ΟΧΙ", το είπε ο λαός. Απολαύστε το !
Καστάνη, Ανδρέα, Ιστορία του Α΄ Σώματος Στρατού, έκδοση Σ.Σ.Ε.:
Σελ. 131: «Ομόφωνα ο ελληνικός λαός απαιτούσε την ανάληψη μιας ανάλογης αντιφασιστικής πολιτικής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απορριφθεί το ιταλικό τελεσίγραφο της 28 Οκτωβρίου 1940…»:
Φυσικά το έγγραφο δεν αποκαλύπτει στον αναγνώστη (Εύελπι κατά βάση ο οποίος επιθυμεί να θεωρεί τον εαυτό του "όλβιον διότι Ιστορίης έσχε μάθησιν") εάν καί που υπάρχουν (αυτό θα αποτελούσε διεθνή αποκλειστικότητα) αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντος το 1940 πανελληνίου δημοψηφίσματος, στο οποίο ο Ελληνικός Λαός εκλήθη να απαντήσει εις το ερώτημα εάν επιθυμεί «την ανάληψη μιας ανάλογης αντιφασιστικής πολιτικής» (ό,τι και εάν σημαίνει αυτός ο όρος).
Επίσης δεν αναφέρεται εάν διατίθενται αποτελέσματα τυχόν διενεργηθεισών, το 1940, πανελληνίων δημοσκοπήσεων, εταιρειών της εποχής, από τα οποία προκύπτει σαφώς ότι ο Ελληνικός Λαός επιθυμούσε «την ανάληψη μιας ανάλογης αντιφασιστικής πολιτικής». Βεβαίως, δεν αναφέρεται καί από ποιόν απερρίφθη το ιταλικό τελεσίγραφο.
Μήπως οι ιθύνοντες πρέπει, επί τέλους, να αποφασίσουν να σεβασθούν την Ιστορική πραγματικότητα καί να τροποποιήσουν, σύμφωνα με αυτή, το παραπάνω κείμενο;
Χρόνια Πολλά γιά την Εθνική μας εορτή.

Γεώργιος Επιτήδειος
Αντιστράτηγος ε.α
τ. Ευρωβουλευτής


http://roykoymoykoy.blogspot.gr/