Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ


Προς την εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κύριε διευθυντά
Στο άρθρο 8 του νόμου 4636/2019 «περί διεθνούς προστασίας» που ψηφίστηκε προσφάτως, περιγράφονται οι προϋποθέσεις για να θεωρηθούν κάποια άτομα πρόσφυγες. Πρέπει είτε να είναι ανήλικοι είτε να προέρχονται από εμπόλεμες ή μη ασφαλείς περιοχές. Αναμφιβόλως πολύ μικρό ποσοστό των λαθροεισβολέων εποικιστών, οι οποίοι εισέρχονται παράνομα στην Ελλάδα, υπάγεται σήμερα σε αυτές τις δυο κατηγορίες. Το ερώτημα είναι τι κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και ποια είναι η πολιτική βούληση της κυβέρνησης για το θέμα. Αν δεν σταματήσει η καθημ!
ερινή αθρόα λαθροεισβολή μωαμεθανών, σε λίγα χρόνια οι Έλληνες κάτοικοι της Ελλαδας θα είμαστε μειονότητα στη χώρα μας –φυλετική και θρησκευτική– με σοβαρές συνέπειες για την ασφάλειά μας, αλλά και για την ακεραιότητά της πατρίδας μας.
Με τιμή
Δημ. Θ. Καραμήτσος
Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ
Συγγραφέας
Dtkaram.webpages.auth.gr