Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

Ο Επίτιμος Α/ΓΕΣ Κ.Ζιαζιάς μιλά για την Άμυνα και τους πολιτικούς που την απαξίωσαν