Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Ο Τραγέλαφος ... δεν έχει τέλος!!!

Με εντολή ΓΕΣ οι οδηγοί των στρατιωτικών οχημάτων στην Θράκη ενώπιον παράνομων μεταναστών τα εγκαταλείπουν & φεύγουν! (;)

Μήπως, για να μην είμαστε "ρατσιστές" θα έπρεπε να κάναμε το ίδιο και με το Τουρκικό στρατό; 
Μήπως θα έπρεπε σε περίπτωση εισβολής να εγκαταλείπαμε τα άρματα και να παίρναμε μόνο τα ...κλειδιά τους; 
Αυτοί που σήμερα (και χθες) εκδίδουν τέτοιες διαταγές έχουν υπ όψη τους ότι αύριο - μετά ίσως από κάποια εθνική ήττα, μπορεί να βρεθούν κατηγορούμενοι σε έκτακτο Στρατοδικείο με βαριές κατηγορίες; 
Απλά ρωτάω...

Juan


Το της Πόλεως όλης ήθος ομοιούται τοίς άρχουσιν!
Οι μη οργιζόμενοι, εφ' οις δει, ηλίθιοι δοκούντες είναι!
Χαίροισθε, Υγιαίνοιτε, Έρρωσθε

Δημοσθένης ο Μακεδών