Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019

Παράνομοι μετανάστες...


ΛΕΣΒΟΣ 
Αφίξεις Νοεμβρίου: Παράνομοι μετανάστες: 4.130, με 108 σκάφη.
Συνολικές αφίξεις 2019: Παράνομοι μετανάστες: 23.416, με 630 σκάφη.
Μεταφορές στην ενδοχώρα το Νοέμβριο: 2.872
Συνολικές μεταφορές στην ενδοχώρα φέτος: 15.708
Σύνολο παρανόμων μεταναστών και προσφύγων που παραμένουν στο νησί: 18.958

ΧΙΟΣ:
Αφίξεις Νοεμβρίου: Παράνομοι μετανάστες: 1.253, με 37 σκάφη.
Συνολικές αφίξεις 2019: Παράνομοι μετανάστες: 7.283 με 235 σκάφη.
Μεταφορές στην ενδοχώρα το Νοέμβριο: 916
Συνολικές μεταφορές στην ενδοχώρα φέτος: 4.615
Σύνολο παρανόμων μεταναστών και προσφύγων που παραμένουν στο νησί: 5.711

ΣΑΜΟΣ:
Αφίξεις Νοεμβρίου: Παράνομοι μετανάστες: 1.698, με 42 σκάφη.
Συνολικές αφίξεις 2019: Παράνομοι μετανάστες: 10.441 με  267 σκάφη.
Μεταφορές στην ενδοχώρα το Νοέμβριο: 549
Συνολικές μεταφορές στην ενδοχώρα φέτος: 5.875
Σύνολο παρανόμων μεταναστών και προσφύγων που παραμένουν στο νησί: 7.536

KΩΣ:
Αφίξεις Νοεμβρίου: Παράνομοι μετανάστες: 459, με 17 σκάφη.
Συνολικές αφίξεις 2019: Παράνομοι μετανάστες: 4.655 με 185 σκάφη.
Μεταφορές στην ενδοχώρα το Νοέμβριο: 380
Συνολικές μεταφορές στην ενδοχώρα φέτος: 2.161
Σύνολο παρανόμων μεταναστών και προσφύγων που παραμένουν στο νησί: 4.266

ΛΕΡΟΣ:
Αφίξεις Νοεμβρίου: Παράνομοι μετανάστες: 321, με 11 σκάφη.
Συνολικές αφίξεις 2019: Παράνομοι μετανάστες: 3.576 με 112 σκάφη.
Μεταφορές στην ενδοχώρα το Νοέμβριο: 784
Συνολικές μεταφορές στην ενδοχώρα φέτος: 3.352
Σύνολο παρανόμων μεταναστών και προσφύγων που παραμένουν στο νησί: 2.401

ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ:
Αφίξεις Νοεμβρίου: Παράνομοι μετανάστες: 692, με 25 σκάφη.
Συνολικές αφίξεις 2019: Παράνομοι μετανάστες: 5.015 με 205 σκάφη.
Μεταφορές στην ενδοχώρα το Νοέμβριο: 463
Συνολικές μεταφορές στην ενδοχώρα φέτος: 1.446 (+ μη δηλωμένες μεταφορές)

Σύνολο μεταναστών και προσφύγων που παραμένουν στα άλλα νησιά: 153
ΡΟΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΠΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ
Κατά τη διάρκεια του Νοενβρίου: Παράνομοι μετανάστες: 11.922 με 318 σκάφη.
Σύνολο μεταναστών και προσφύγων, φέτος, που αποτράπηκε η μετάβαση στην Ελλάδα: 99.554 με 2.963 σκάφη


Δημ. Καραμήτσος
Ομ. καθηγητής ΑΠΘ
Συγγραφέας