Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ


Γράφει ο Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης 
 Oμότ. Καθηγητής του Α.Π.Θ.
 Καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

                                                               
                                                                        
Σε άρθρο μου στην εφημ. δημοκρατία, έγραφα ότι εμείς, ως Μακεδόνες και Έλληνες, πρέπει να ονομάζουμε τους γείτονες Σκοπιανούς. Εξάλλου, στα άρθρα 1 και 7 της λίμνης μπορεί μεν συνδυαστικά να τους δίνουμε το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζονται ως «Μακεδόνες», χωρίς, όμως, να στερεί και σ’ εμάς να τους αποκαλούμε Σκοπιανούς, Σλάβους, Σλαβομακεδόνες, Βαρδαριώτες κ.λπ. Και τούτο, διότι, τα κακώς υπογραφέντα στην λίμνη των Πρεσπών, αφορούν τις επίσημες αρχές και άρα και τις ονομασίες. Τα άρθρα 1 και 7 δεν αφορούν τις ιδιωτικές οντότητες.