Σάββατο 23 Μαρτίου 2019

H ΕΝΔΟΞΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΦΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓΙΩΡΓΟΥ Κ ΚΥΡΜΕΛΗ

Α΄   Ἡ κλεφτουργιά  δεν γεννήθηκε μόνο στη νότια   Ἑλλάδα. Το  ἀντιστασιακό πνεῦμα τῶν αἰώνιων Ἑλλήνων δεν ἦταν δυνατόν να σβήσει με τον ἡρωικό θάνατο τοῦ τελευταίου μεγάλου Ἕλληνα αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. ‘Ἀμέσως  ἄναψαν οἱ ψυχές τῶν πανελλήνων. Τά ψηλά βουνά γέμισαν κλέφτες κι ἀρματωλούς πού δεν μποροῦσαν ν’ἀντέξουν το βάρβαρο ἀσιάτη κατακτητή:

Ακούστε τον φιλέλληνα Fred Grün με θαυμάσια Ελληνικά!!! Ζεί στο Βέλγιο - εδώ μιλάει για την Μακεδονία