Πέμπτη 2 Μαΐου 2019

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Η «απαγορευμένη» εκδήλωση πραγματοποιείται στις 8 Μαΐου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (E.A.A.Σ)
&
ΤO INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION (IHA)