Τρίτη 27 Αυγούστου 2019

Το Εθνικό Κράτος της "4ης Αυγούστου" του Ιωάννη Μεταξά
Το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου του 1936 παραμέρισε δημοκρατικές διατάξεις του πολιτεύματος θέτοντας τέλος στην συνεχιζόμενη παρακμιακή, χαοτική και πολιτική αναρχία που είχε εδραιωθεί στα πολιτειακά πράγματα. Με ηγέτη τον Ιωάννη Μεταξά, δημιουργήθηκαν υγιείς βάσεις επάνω στις οποίες θα κτιζόταν ένα νέο κράτος και κοινωνία, που όπως κατονόμαζε ο ίδιος ο Ι.Μεταξάς θα ήταν ο «Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός».