Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ*


Υπό
ΠΑΥΛΟΥ Ν.  ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Δασολόγου-Δρος Φυσ. Επιστ. του Πανεπιστημίου Freiburg i.Br.
Ομοτίμου Καθηγητού Πανεπιστημίου (Α.Π.Θ.)
τ. Προέδρου και Συντονιστού της Μικτής Επιτροπής ΟΗΕ-FAO/ECE/ILO
διά Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ρωσική Ομοσπονδία
τ. Συμβούλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου

1.      Εισαγωγή


Από τη μακρινή αρχαιότητα της 2ης χιλιετίας π.Χ. μέχρι τη σύγχρονη εποχή οι περισσότεροι Έλληνες, κάτω από οιεσδήποτε συνθήκες, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την αγωγή, την καλλιέργεια και την ευρύτερη παιδεία των παιδιών τους. Αυτό μάλιστα πολύ συχνά και κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες ανέχειας, υποδούλωσης σε ξένους κατακτητές και πολλών άσχημων περιπτώσεων δύσκολης επιβίωσης των ελληνικών πληθυσμών.

Αυτή η έφεση των Ελλήνων στην μάθηση, στην αγωγή-διαπαιδαγώγηση και την συγκρότηση τελειοποιημένων χαρακτήρων, οδηγεί στην αναζήτηση της γνώσης και την απόκτηση της προσωπικής αρετής.