Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ
Ιωάννης Μ. Ασλανίδης Αντγος ε.α.
 Επίτιμος Δκτής της Σ.Σ.Ε.