Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

«ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»


   Επειδή κάποιοι αμφισβήτησαν τα κρυφά σχολειά κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, ελπίζω το άρθρο αυτό να σας κεντρίσει το ενδιαφέρον.


Το της Πόλεως όλης ήθος ομοιούται τοίς άρχουσιν!
Οι μη οργιζόμενοι, εφ' οις δει, ηλίθιοι δοκούντες είναι!
Χαίροισθε, Υγιαίνοιτε, Έρρωσθε

Δημοσθένης ο Μακεδών