Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020

Αυθεντικό video απ' την καταστροφή τής Σμύρνης το 1922!
Το έστειλε ο Γιάννης Κόντης