Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020

Η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο του Σωκράτη Β. Σίσκου1.- Η έννοια της αυτοεκπληρούμενης προφητείας Στο τελευταίο άρθρο της πραγματείας μου «Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ», η οποία δημοσιεύτηκε τον Απρίλη του 2019, απαριθμούνται κάποιες δυσλειτουργίες στις βασικές δομές του ελληνικού κράτους, οι ο- ποίες σύμφωνα με τα δεδομένα των αυτοεκπληρούμενων προφη- τειών, οδηγούν τη χώρα (αν δεν υπάρξει αναστροφή) στο χάος και στη καταστροφή. 
Πριν προβούμε στην ανάπτυξη του παρόντος άρθρου, θεω- ρούμε απαραίτητη την ενημέρωση των αναγνωστών στην άγνωστη για τους πολλούς έννοια της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, την οποία αναλύσαμε διεξοδικά στην προαναφερόμενη πραγματεία. Αυτή η περιληπτική ανάλυση του όρου, θα βοηθήσει στην καλύτε- 


ρη κατανόηση των πολιτικών γεγονότων στα οποία θα αναφερ- θούμε μεταγενέστερα. 
Ο όρος καθιερώθηκε από τον Αμερικανό κοινωνιολόγο και κα- θηγητή του πανεπιστημίου της Κολούμπια Ρόμπερτ Μέρτον, όταν το 1948 δημοσίευσε άρθρο με τίτλο: «Self-Fulfilling Prophecy» και βασίζεται στην ιδέα πως «αν οι άνθρωποι προσδιορίζουν κάποιες καταστάσεις ως πραγματικές, είναι πραγματικές και οι συνέπειές τους». Ο Μέρτον παρουσίασε μια ολοκληρωμένη άποψη της αυτο- εκπληρούμενης προφητείας γράφοντας πως, πρόκειται για μια «προφητεία!» η οποία από την αρχή εμφανίζει μια ψεύτικη κατά- σταση ως αληθινή, προκαλώντας μια νέα συμπεριφορά των αν- θρώπων η οποία μετατρέπει την ψευδή αυτή κατάσταση σε πραγ- ματικό γεγονός. 
Ίσως για τον απλό πολίτη που δεν ασχολείται με τέτοιου είδους κουλτουριάρικες θεωρίες, οι παραπάνω απόψεις να φαίνονται συ- νηθισμένες αερολογίες. Αν όμως κατανοήσει πως οι αυτοεκπλη- ρούμενες προφητείες εφαρμόστηκαν με επιτυχία για να διαλυθούν λαοί και για να θυσιασθούν χιλιάδες ή εκατομμύρια άνθρωποι για οικονομικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα, τότε ίσως διαπιστώσει πως η άγνοια των λαϊκών μαζών για τέτοιου είδους θεωρητικές δι- εργασίες των πολιτικών παρασκηνίων, επηρεάζουν αρνητικά και καταλυτικά και τη δική του ζωή. Διότι προφανώς λίγοι στην Ελλάδα κατάλαβαν πως η μεγάλη οικονομική κρίση που, από το 2010, δη- μιούργησε τραγικές πολιτικές και κοινωνικές καταστάσεις, οι ο- ποίες εμφανίζονται μόνον σε περιόδους καταστροφικών πολέμων, ήταν κι’ αυτή ενταγμένη σε ένα ιδιότυπο σύστημα αυτοεκπληρού- μενης προφητείας. Αυτό το ομολόγησαν όχι μόνο στελέχη της ΕΕ όπως ο ανεκδιήγητος πρώην πρόεδρος του Γιούρογκρουπ Γερούν Ντάισελμπλουμ, αλλά και κορυφαίοι οικονομολόγοι, όπως ο Τομά Πικετί, επιβεβαιώνοντας ότι η θεραπεία της ελληνικής οικονομικής κρίσης «δεν είχε καμιά απολύτως σχέση με την οικονομική επιστή- μη». Η εξέλιξη μιας καταστροφικής οικονομικής και κοινωνικής πο- ρείας της Ελλάδας, για μια περίπου δεκαετία, «είχε άλλους σκο- πούς και άλλους στόχους». Οι δύσπιστοι μάλλον θα ισχυρισθούν ότι και ο πρώην πρόεδρος ενός ευρωπαϊκού θεσμού, συμμετέχει σε ελληνικές θεωρίες συνωμοσίας για να συκοφαντηθούν τα παλι- κάρια της Τρόικας, σαν τον Πόουλ Τόμσεν, που εκβιαστικά οδή- γησαν την ελληνική οικονομία στα Τάρταρα. Θα σεβαστούμε την άποψή τους αλλά θα τους συστήσουμε να προβούν σε δικές τους αντικειμενικές και επιστημονικές έρευνες και συσχετίσεις των αντι- φατικών στοιχείων, όχι μόνο σε ελληνικά αλλά και σε ξένα αξιόπι- στα αρχεία και κείμενα. 
2.- Εχθροί, Σύμμαχοι και «Εταίροι» Δυστυχώς στην Ελλάδα παρατηρήθηκε διαχρονικά μια απελ- πιστική έλλειψη ηγετών που θα μπορούσαν να απεγκλωβιστούν από τις μικροκομματικές αθλιότητες και οι οποίοι θα είχαν τη θέλη- ση και τις ικανότητες να αρχίσουν, κατά τον Πλάτωνα, «να φιλο- σοφούν» αντιμετωπίζοντας τα μεγάλα προβλήματα που θα δημι- ουργούσαν συνθήκες αναστροφής και θα καθόριζαν την μελλοντι- κή πορεία επιβίωσης του ελληνισμού. Είναι παρήγορο ότι, μετά από μια μακρόχρονη περίοδο απερισκεψίας και εγκληματικής αδι- αφορίας, η πολιτική και πνευματική ηγεσία αφυπνίστηκε, στο τέλος του 2019 και στις αρχές του 2020, μπροστά στον κίνδυνο μιας ά- κρως επιθετικής Τουρκίας και άρχισε να αντιλαμβάνεται τις βασικές αρχές και τους διακρατικούς κανόνες επιβίωσης ενός έθνους. Θα δούμε αν υπάρξει συνέχεια. 
Κάποια από αυτά τα πιο βασικά προβλήματα που περιμένουν λύσεις, τα έχουμε ήδη απαριθμήσει σε προηγούμενα άρθρα μας. Η αναστροφή δυσχεραίνεται από την πολύχρονη ενδυνάμωση μιας λαίλαπας εθνομηδενισμού και αυτή η απειλή αποτελεί αντικείμενο έρευνας της επόμενης πραγματείας μας με τίτλο «Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ» που θα κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες. Αν όμως θελήσουμε επιγραμματικά να συνοψίσουμε τους βασικούς παρά- γοντες που επηρεάζουν αυτά τα προβλήματα και διαχρονικά κα- θορίζουν τη μοίρα μιας χώρας, θα μπορούσαμε να προσδιορίσου- με τους εξής τέσσερις: 
1.- Η εθνική, πολιτιστική και κοινωνική συνοχή του λαού (με θεμέλια την ιστορία, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, τη γλώσσα, την ισονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη κλπ), η οποία διαρρηγνύεται από τις ιδεολογίες του εθνομηδενιστικού πεμπτοφαλαγγισμού. Άλ- λο βασικό στοιχείο διάρρηξης αυτής της συνοχής, είναι η υποβάθ- μιση του κοινωνικού κράτους και η αύξηση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών. 
2.- Η δημογραφική ζωτικότητα και η διαρκής καταπολέμηση των αιτίων της υπογεννητικότητας. Η υπογεννητικότητα είναι μια απασφαλισμένη βόμβα στα θεμέλια ενός κράτους. 
3.- Η οικονομική και στρατιωτική δύναμη, η οποία αποτρέπει τον πόλεμο αποθαρρύνοντας φιλοπόλεμους αντιπάλους. 
4.- Η συνεχής αναζήτηση συμμαχιών, με βάση τις κατά καιρούς ισορροπίες στα μακρόχρονα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέρο- ντα των μεγάλων δυνάμεων. 
Οι σύμμαχοι δεν είναι ούτε φίλοι ούτε εχθροί, αλλά στις διαρ- κώς μεταβαλλόμενες διακρατικές σχέσεις οι φίλοι ενδέχεται να γί- νουν εχθροί και οι εχθροί φίλοι, με βάση τα συμφέροντα και τα α- νταλλάγματα. Ο χωρίς συναισθηματισμούς και προσωπικά οφέλη 
πατριωτικός πολιτικός ρεαλισμός στις διεθνείς σχέσεις, εμπεριέχει και ένα είδος λεβεντιάς. Γι’ αυτό οι οσφυοκάμπτες πολιτικοί και δι- πλωμάτες, οι διεθνώς αποκαλούμενοι yes-men, αντιμετωπίζονται με αηδία και περιφρόνηση από εχθρούς και συμμάχους. Είναι αυ- τοί που πάντα υποχωρούν δουλικά στις απαιτήσεις των εχθρών της πατρίδας τους και επαληθεύουν τη ρήση ότι, δεν υπάρχει πιο σίγουρος θάνατος για ένα έθνος από την παράδοση της εθνικής πολιτικής του στους συμμάχους του. Είναι μια περιορισμένης έ- κτασης ερμηνεία της γνωστής λαϊκής παροιμίας «Φύλαξέ με Θεέ μου από τους φίλους μου γιατί από τους εχθρούς μου φυλάγομαι και μοναχός μου», εστιασμένης σε συγκεκριμένο θέμα. Την ίδια ε- πίκληση στο θεό έκανε και ο Μέγας Ναπολέων, όταν του ζητούσε να τον προστατεύσει μόνο από τους φίλους και συμμάχους του (η χώρα μας έχει και «εταίρους»!), διότι «με τους εχθρούς του μπο- ρούσε να τα βγάλει πέρα και μόνος του»
Μια συμμαχία βασίζεται σε όρους ισότιμης συνεργασίας. Αυτή η ισοτιμία δεν υπάρχει για δεκαετίες στις συμμαχίες της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, δυο μεγάλες δυνάμεις της Δύσης στην οποία παραδοσιακά ανήκει η χώρα μας. Την αντιμετωπίζουν ως ένα «αναβαθμισμένο προτεκτοράτο», διότι έχουν την ευχέρεια να χειραγωγούν τους περισσότερους πολιτικούς της και να υποδαυλί- ζουν τις (φανατικές) κομματικές αντιθέσεις και το πάθος τους για εξουσία. Κάποιες φορές η αναξιοπιστία συμμάχων και εταίρων εί- ναι χειρότερη από πισώπλατη μαχαιριά. Την είδαμε κατά τη μεγά- λη οικονομική κρίση της χώρας μας που, κάποιοι «εταίροι μας», χόρευαν σαν κανίβαλοι γύρω από τη χύτρα, μέσα στην οποία μας έβραζαν για να πιουν και το ζουμί μας. Την είδαν πρόσφατα και οι Κούρδοι που θυσιάστηκαν κατά χιλιάδες εκστασιασμένοι από τις υποσχέσεις των αμερικανών συμμάχων τους, οι οποίοι στο τέλος τους έριξαν στο στόμα του λύκου (του Ερντογάν). Για το λόγο αυτό είναι ζωτική ανάγκη για τον Ελληνισμό να κυβερνιέται από ηγέτες που όχι μόνον δηλώνουν Έλληνες και ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, αλλά και να έχουν ξεκάθαρο και αταλάντευτο πατριωτικό ήθος και ενεργοποιημένη ελληνική εθνική συνείδηση. Διότι είναι μάταιες και χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα οι επικλήσεις του διεθνούς δικαίου και της αμφισβητούμενης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Όταν βλέπεις την καγκελάριο της ισχυρότερης χώρας της Ευρώπης, για ένα δωράκι του Ερντογάν να χοροπηδά και να ξεφωνίζει σαν κο- ριτσόπουλο της φυλής των Παπούα, που ο λευκός αετονύχης έ- μπορος του χαρίζει ένα καθρεφτάκι, ή τους πρεσβευτές της ΕΕ να τραγουδούν σαν χορωδιακό συγκρότημα το «happy birthday to you» στα γενέθλια του τούρκου υπουργού εξωτερικών, είναι εύκο- λο να συνειδητοποιήσεις το μέγεθος της δουλοπρέπειας αυτών 
που κυβερνούν σήμερα την Ευρώπη. Τι να περιμένουμε από τέ- τοιους «εταίρους» οι οποίοι λιβανίζουν νέο-Σουλτάνους, οι οποίοι απειλούν σχεδόν όλους τους γείτονές τους και βρίζουν ακόμα και ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων! Η συμπεριφορά τους μας θυμίζει τις αβρότητες και τις υποκλίσεις προς το Χίτλερ του άγγλου πρω- θυπουργού Τσάμπερλεν και του γάλλου Νταλαντιέ, το 1938 στο Μόναχο. Όταν φεύγουν από το προσκήνιο οι ανίκανοι, μόνον τότε εμφανίζεται κάποιος Τσόρτσιλ για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά! 
3.- Μια αυτοεκπληρούμενη εκφυλιστική διαδικασία Η ιστορία μας διδάσκει ότι ο στόχος ενός έθνους που αγωνίζε- ται ακατάπαυστα για να επιβιώσει, θα πρέπει αιωνίως να αποβλέ- πει στην απαρέγκλιτη τήρηση των προϋποθέσεων που προανα- φέραμε. Όσα κράτη ή υπερδυνάμεις (αυτοκρατορίες) εξαφανίστη- καν από το προσκήνιο της ιστορίας (Ρώμη, Σπάρτη, Βυζαντινή αυ- τοκρατορία κλπ) είχαν σταδιακά εκφυλιστεί εθνικά, ηθικά, πολιτι- στικά και στρατιωτικά από τον ευδαιμονισμό, την κοινωνική ανηθι- κότητα και αναρχία, αλλά και κυρίως από την φιλοχρηματί- α/κερδοσκοπία, με την οποία πάντα εκχωρείται de facto (λόγω πο- λιτικής διαφθοράς) η κρατική εξουσία στους σαράφηδες (τραπεζί- τες, χρηματιστές κλπ). Σε αυτή τη φάση της διαδικασίας εκφυλι- σμού βρίσκεται ήδη, από το 1992, η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενι- κότερα η Ευρώπη. 
Ο Ελληνισμός επέζησε σε πολυεθνικές αυτοκρατορίες δυο πε- ρίπου χιλιετίες σε κατάσταση χειμερίας νάρκης, χάρη στη γλώσσα και στη συναίσθηση της ιστορίας του και της πολιτιστικής του κλη- ρονομιάς. Αναγεννήθηκε από τις στάχτες με μια εκπληκτική πα- τριωτική ζωτικότητα και κατάφερε να επεκταθεί μέχρι σχεδόν τα σύνορα της Αρχαίας Ελλάδας. Σήμερα, με μια μακρόχρονη διαδι- κασία καταστροφικών συνεπειών για τον Ελληνισμό, οι μακρινοί φαινομενικά κίνδυνοι πλησίασαν και άγγιξαν τον κύριο κορμό του ελληνικού κράτους. Τα σημάδια μιας εκφυλιστικής οπισθοδρόμη- σης εξαιτίας του κομματικού φανατισμού, της απουσίας πολιτικών και πνευματικών ηγετών «με ψυχή», της γιγάντωσης του εθνομη- δενισμού και της έλλειψης μακροχρόνιας στρατηγικής και κρατικής οργάνωσης, φάνηκαν με τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, τη μικρασιατική καταστροφή, την εξαφάνιση της ελληνικής μειονό- τητας της Κωνσταντινούπολης με το πογκρόμ του 1955 και τις με- ταγενέστερες απελάσεις, αλλά και τη διχοτόμηση της Κύπρου. Τα σημάδια των κινδύνων ήταν ορατά και προμήνυαν τις προθέσεις μιας ενδυναμωμένης δημογραφικά, στρατιωτικά και οικονομικά 
Τουρκίας, να αναζητήσει δια των όπλων έναν νεοναζιστικό «ζωτικό χώρο» (μια «γαλάζια πατρίδα») σε ελληνικά εδάφη. 
Πολλοί ξένοι και μεταξύ τους και τούρκοι πολιτικοί, αντιμετωπί- ζουν την Ελλάδα ως κράτος που βρίσκεται στα όρια της εθνικής του επιβίωσης. Μια χώρα, ένα ξέφραγο αμπέλι, στην οποία οι τρο- μοκρατημένοι κάτοικοι βρίσκονται απροστάτευτοι στα χέρια ξένων λαθρεμπόρων και εγκληματιών, λαθρομεταναστών, αναρχικών και κάθε φυλής και εθνότητας κερδοσκόπων. Ο υπουργός προστασίας του πολίτη ομολόγησε ότι, τα μέλη μιας σπείρας Αλγερινών (επί- σημα βαφτισμένοι ως «πρόσφυγες») συνελήφθησαν, φυλακίστη- καν και αποφυλακίστηκαν 200 φορές. Από την πρώτη κιόλας σύλ- ληψη, δεν βρέθηκε ένας υπουργός δικαιοσύνης, ένας εισαγγελέας ή ένας δικαστής να διατάξει την απέλαση αυτών των επικίνδυνων και απρόσκλητων μεταναστών! Θα είναι μια τέτοια πράξη φασιστι- κή ή θα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως διατείνονται οι Έλληνες και οι ξένοι εθνομηδενιστές; 
Οι Τούρκοι, όπως διάβασα σε άρθρο του καθηγητή Π. Ήφαι- στου, πιστεύουν ότι δεν είμαστε κράτος βιώσιμο, αν και για να κυ- ριολεκτήσουμε θα πρέπει να ομολογήσουμε πως ήδη καταντήσαμε κράτος αναλώσιμο. Κάποιες φορές οι αλήθειες είναι οδυνηρές. Αυ- τά που συμβαίνουν επί χρόνια στα ελληνικά νησιά με τους λαθρο- εισβολείς, δείχνουν την ανυπαρξία κράτους ικανού να προστατεύ- σει τους πολίτες του. Σύμφωνα με τις ενδείξεις μιας αυτοεκπλη- ρούμενης προφητείας, τις οποίες με λεπτομέρειες περιγράψαμε, όπως προαναφέραμε στην πραγματεία μας «Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ», ένα τέτοιο κράτος βρίσκεται σε πρώιμη διαδικασία διάλυσης. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται πάντα μετά από μια μη αναμενόμενη παγκόσμια έκρηξη ή έναν μακρόχρονο και εκτεταμένο τοπικό πό- λεμο. Τότε διαπιστώνεται ποιοι είναι οι ικανοί και οι δυνατοί που θα επιβιώσουν. 
4.- Ο ανεξήγητος και ύποπτος ψευτοανθρωπισμός Κάποιοι αναγνώστες δικαιολογημένα θα διατυπώσουν τις α- ντιρρήσεις τους, για προβλέψεις που θεωρούνται ότι ενδεχομένως θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στο απώτερο μέλλον. Όμως, μια ερευνητική εργασία όπως η παρούσα που βασίζει τις μελλοντικές εξελίξεις στη θεωρία της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, προ- σφεύγει στην ανάλυση των γεγονότων παρακολουθώντας το οικο- νομικό και γεωπολιτικό κλίμα που επηρεάζει τις ελίτ που καθορί- ζουν τις τύχες του κόσμου και την διαμορφούμενη στην κοινή γνώ- μη πεποίθηση για αυτές τις μελλοντικές εξελίξεις. Κατά τη θεωρία, αυτοί ακριβώς είναι οι παράγοντες οι οποίοι θα επιβεβαιώσουν, εν είδη προφητείας, ένα μελλοντικό γεγονός το οποίο στο παρελθόν 
θεωρούνταν μια αφελής και τελείως απραγματοποίητη υπόθε- ση/πρόβλεψη. Για παράδειγμα, βλέποντας κάποιος την εξέλιξη των γεγονότων μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης, τα οποία προσ- διόριζαν τις τύχες των δυο μειονοτήτων στη Δυτική Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη, διαμορφώνει μια πρόβλεψη για το απώτερο μέλλον. Εξετάζει το πολιτικό status που έχει ήδη δημιουργηθεί, την ανατροπή των βασικών δημογραφικών παραγόντων και τη δυνα- μική της μιας πλευράς η οποία διαμορφώνει τις εξελίξεις και προ- σπαθεί (αυτός ο κάποιος) ως αυτόκλητος προφήτης, να φαντασθεί τη μελλοντική κατάληξη των συμφωνηθέντων στη Λωζάννη. Έχει ήδη διαπιστώσει την πληθυσμιακή ανατροπή στη Δυτική Θράκη και τη διαμορφούμενη τάση για αυτονομία (το προοίμιο μιας μελ- λοντικής προσάρτησης!), με παράλληλη εξαφάνιση της ελληνικής μειονότητας και ανατρέχει σε παρόμοια ιστορικά γεγονότα. Το Κόσσοβο, το λίκνο του σερβικού εθνικισμού, χάθηκε για τους Σέρ- βους στη διάρκεια ενός τοπικού πολέμου με μια μεθοδευμένη και άριστα οργανωμένη ανατροπή των δημογραφικών δεδομένων, με το πρόσχημα της καταπίεσης των μουσουλμάνων και για την πα- ραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Υπάρχουν πολλοί που να αμφιβάλλουν για τη μελλοντική προσάρτηση αυτού του κρατι- κού μορφώματος από την Αλβανία; Άλλωστε, την ίδια τύχη θα έχει και το δυτικό τμήμα της αποκαλούμενης Βόρειας Μακεδονίας. Εί- ναι προβλέψεις (προφητείες) βασισμένες στη δυναμική των εξε- λισσόμενων γεγονότων, τα οποία προκαθορίζουν την επιβεβαίωση των μελλοντικών αυτοεκπληρούμενων εξελίξεων. Στην Ανατολική Βουλγαρία υπάρχει ήδη σε κατάσταση προγραμματισμένης αδρά- νειας μια τεράστια τουρκογενής μειονότητα που καθορίζει σήμερα, με τις ψήφους της, τις πολιτικές εξελίξεις και μελλοντικά (όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες) θα βαδίσει στα χνάρια του Κοσσόβου. 
Με τέτοια δεδομένα ποια είναι η αυτοεκπληρούμενη προφητεία για τη Δυτική Θράκη, αν δεν ανατραπούν οι σημερινές καλπάζου- σες δημογραφικές και πολιτικές εξελίξεις που δρομολογούνται και προπαγανδίζονται με ψεύδη εδώ και δεκαετίες από την Τουρκία; Αν οι έλληνες πολίτες και η διεθνής κοινή γνώμη πεισθεί από την προπαγάνδα, ότι κάποιες ψεύτικες καταστάσεις προσδιορίζονται ως πραγματικές και αναπόφευκτες τότε, κατά τον Ρ. Μέρτον, «θα είναι πραγματικές και οι συνέπειές τους». Αυτές οι συνέπειες είναι το αποτέλεσμα ενός τοπικού πολέμου ή των επεμβάσεων των με- γάλων δυνάμεων που πραγματοποιούνται με το πρόσχημα προ- στασίας των αμάχων, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ελευθε- ρίας, της δημοκρατίας, του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού και άλλα παραμύθια της Χαλιμάς. Η προϋπάρχουσα ψευδής κατάστα- ση περί καταπίεσης της μουσουλμανικής μειονότητας (ενώ στην 
πραγματικότητα έχει εξαφανισθεί η ελληνική) θα «αυτοεκπληρω- θεί» ως αληθινό και πραγματικό γεγονός. 
Τα αποτελέσματα των τωρινών πολιτικών εξελίξεων, αν κατα- στούν μη αναστρέψιμα, θα φανούν σε μερικές δεκαετίες, σε έναν, δυο ή σε πέντε και παραπάνω αιώνες. Είναι απρόβλεπτος ο χρο- νικός προσδιορισμός. Κάποιοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει επιλε- γεί ως χώρα προορισμού πολιτών από διάφορα κράτη της Ασίας και της Αφρικής, με σκοπό να προστατευθεί η υπόλοιπη Ευρώπη από την ισλαμοποίηση. Αυτή η επιλογή φαίνεται και από το γεγο- νός ότι, στην πράξη, η ευρωπαϊκή ζώνη ασφάλειας στις διελεύσεις προσφύγων και μεταναστών έχει δημιουργηθεί, με γενναίες χρη- ματοδοτήσεις από την ΕΕ, από το ένα άκρο της Αλβανίας ως τις ακτές του Εύξεινου Πόντου της Βουλγαρίας. Η Ελλάδα απομονώ- θηκε από αυτό το ευρωπαϊκό δίχτυ ασφάλειας. Η εθνομηδενιστική προπαγάνδα επαίρεται ότι εμείς οι Έλληνες, οι τόσο πονόψυχοι και φιλόξενοι, σώζουμε την τιμή της ανάλγητης και απολίτιστης Ευρώπης στο πρόβλημα των δυστυχισμένων προσφύγων. Εδώ έχει απόλυτη εφαρμογή η ρήση του Λένιν για τους «χρήσιμους η- λίθιους». Ποιους πρόσφυγες σώζουμε όταν οι τρομοκρατημένοι κάτοικοι των ελληνικών νησιών εκλιπαρούν για σωτηρία από ομά- δες χιλιάδων εισβολέων από την Ασία και την Αφρική! Ο πόλεμος γίνεται στη Συρία και οι πολίτες αυτής της χώρας νόμιμα και δικαι- ολογημένα χαρακτηρίζονται ως πρόσφυγες. Αλλά οι άλλοι; Αυτοί οι αμέτρητοι από την Αλγερία, το Μαρόκο, το Πακιστάν ή το Αφγανι- στάν, με τα άφθονα χρήματα για τους αλληλοδιαδεχόμενους διακι- νητές και που δασκαλεμένοι τρυπούν τις βάρκες τους. Όμως πα- ραδόξως σώζουν τα πανάκριβα κινητά τους τηλέφωνα αλλά χά- νουν δήθεν τα διαβατήριά τους για να δηλώσουν ψεύτικα ονόματα και ηλικίες; Ποιός ελέγχει την υγεία και το ποινικό μητρώο αυτών των απρόσκλητων λαθροεισβολέων και τους πελώριους κινδύνους που δημιουργούνται για τους κατοίκους των νησιών και τα κρατικά όργανα που έρχονται σε επαφή μαζί τους; Αυτή την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού της Κίνας, που βλέπουμε σε αεροδρόμια και λιμάνια οι ελεγκτές υγείας να είναι προστατευμένοι σαν αστρο- ναύτες, γιατί κάποιοι δήθεν ανθρωπιστές παραβλέπουν τους κιν- δύνους υγείας και ασφάλειας για σημαντική μερίδα του ελληνικού λαού; Γιατί προσκαλούν και άλλους αλλοεθνείς πιστοί στις δήθεν ανθρωπιστικές αρχές των Ανοιχτών Συνόρων του Τζ. Σόρος και των αμαρτωλών του Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), όταν είναι φανερό πως η Ελλάδα έφτασε στα όρια αντιμετώπισης του προβλήματος; Γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα αποτροπής, τα οποία με επιτυχία εφάρμοσαν ή εφαρμόζουν άλλες χώρες, χωρίς οι πολί- τες τους να κατηγορούνται από τους «ύποπτους ανθρωπιστές» ως 
φασίστες ή ρατσιστές; Από ξένα και εγχώρια κέντρα παίζονται βρώμικα παιχνίδια εις βάρος του ελληνικού λαού. Αυτό πλέον είναι τόσο εμφανές που, κατά τη λαϊκή παροιμία, το κατάλαβε και η κου- τσή Μαρία! 
Άκουσα τον ευρωβουλευτή Γιώργο Κύρτσο, έναν πολιτικό ο οποίος από τα νεανικά του χρόνια είχε προοδευτικές κοινωνικοπο- λιτικές απόψεις, να εξηγεί στους συνομιλητές του τη δύσκολη θέση που βρέθηκε, όταν πρότεινε ως χώρο εισόδου των προσφύγων και μεταναστών ένα αραιοκατοικημένο νησί του Αιγαίου. Ο εθνομηδε- νισμός, όπως επανειλημμένα έχω γράψει, είναι πολύχρωμος και έχει βαθιές ρίζες σε όλα τα κόμματα. Για ποιο λόγο θεωρείται φα- σιστική και απάνθρωπη μια τέτοια πρόταση που θα «ξαναδώσει πίσω τις ζωές των κατοίκων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου»; Αυτό ήταν το αίτημα των απελπισμένων ελλήνων ακριτών κατά την πρόσφατη μεγάλη και ειρηνική διαδήλωση στη Λέσβο. Μήπως οι Έλληνες που μετανάστευαν (πάντα με πρόσκληση) στην Αμερική, δεν περνούσαν από το Έλις Άιλαντ της Νέας Υόρκης για έλεγχο υγείας και ποινικού μητρώου; Μήπως η Ιταλία δεν έχει τη Λαμπε- ντούζα και η Αυστραλία το Νησί των Χριστουγέννων για τον ίδιο σκοπό; Γιατί μια πρόταση σαν του Γ. Κύρτσου είναι φασιστική και απάνθρωπη; Απλούστατα! Διότι ο πολυπλόκαμος ελληνικός εθνο- μηδενισμός έχει μια αντιπατριωτική ιδεολογία, η οποία θέτει τα συμφέροντα των ξένων πάνω από τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Διαβρώνει και αποδομεί το ιστορικό και γενικότερα το πολι- τιστικό παρελθόν του Έλληνα. Είναι μια παντοδύναμη διεθνιστική ομάδα πολιτικών και κρατικοδίαιτων διανοουμένων, με κυριαρχία στα μεγάλα ΜΜΕ και κυρίως στην τηλεόραση, αυτό το απόλυτα αποτελεσματικό εργαλείο πλύσης εγκεφάλων και ελέγχου του φρονήματος του λαού. Η δύναμή τους διαπιστώνεται και από το γεγονός πως τις τελευταίες δεκαετίες, σε εναλλασσόμενες κυβερ- νήσεις, κατέχουν ισχυρά κυβερνητικά πόστα. Ακόμα και σήμερα, γνωστοί και επώνυμοι αναθεωρητές της ιστορίας που αναδείχτη- καν στη δεκαετία του ’90 και γελοιοποίησαν την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, συμμετέχουν ως οργανωτικά στελέχη για τη γιορταστική προβολή(!) της ελληνικής ιστορίας και του ελλη- νικού πολιτισμού. Οι αρνητές υποτίθεται πως μεταβλήθηκαν ξαφ- νικά σε οργανωτές μιας ιδέας, ενός συνόλου αξιών στις οποίες δεν πιστεύουν και μισούν! Είναι με συσχετισμούς και συγκρίσεις, η κορύφωση του παραλογισμού με την υποθετική ανάθεση εντολής σε άθεο για να αναδιοργανώσει τους θεσμούς μιας θρησκείας. 
Όσοι δεν ασπάζονται αυτή την ιδεολογία, αυτόματα στιγματίζο- νται ως φασίστες, ως ρατσιστές, ως παραβάτες των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ως βάρβαροι και ανάλγητοι φανατικοί που μισούν 
τους αναξιοπαθούντες πρόσφυγες. Γι’ αυτό το λόγο επιμένουν, δολοφονώντας και την ελληνική γλώσσα, ότι και τα στίφη των χι- λιάδων απρόσκλητων εισβολέων είναι δυστυχισμένοι πρόσφυγες (και όχι μετανάστες ή λαθρομετανάστες!) που προσπαθούν δήθεν να σωθούν από τα δεινά του πολέμου. Και φυσικά η μικρή και τα- λαίπωρη Ελλάδα δεν μπορεί να τους σώσει διότι και η ίδια δεν γνωρίζει αν θα μπορέσει να σωθεί. Είναι μια αβεβαιότητα που τσακίζει και εκμηδενίζει το φρόνημα των πολιτών! 
5.- Η μελλοντική επιβίωση του Ελληνισμού Αφού όμως ασχοληθήκαμε με προφητείες, είναι εύκολο να επε- ξεργαστούμε ένα ακραίο φανταστικό σενάριο για τη μελλοντική πορεία του ελληνισμού. Οι περισσότεροι Έλληνες φοβούνται ότι, λόγω της εθνομηδενιστικής πλημμυρίδας και των ακραίων (Αρι- στερών και Δεξιών) διεθνιστικών ιδεολογιών, θα χάσουν κάποτε στη χώρα τους, σύμφωνα και με τις δυσοίωνες προβλέ- ψεις/προφητείες, την εθνική τους ταυτότητα. Ο Ελληνισμός, ως πατριωτική ιδεολογία θα μπορέσει άραγε να επιβιώσει; 
Οι εθνομηδενιστικές αντιλήψεις είναι παντελώς ανύπαρκτες στις πολιτιστικές ελληνικές νησίδες του εξωτερικού (Αυστραλίας, ΗΠΑ, Νότιας Αμερικής και ενδεχομένως της Ευρώπης), χάρη στη βαθιά, στην ακατάβλητη πίστη των Ελλήνων της Διασποράς στις αξίες και στο προγονικό ιστορικό παρελθόν της πατρίδας μας. Εκεί θα επιβιώσει και θα αναγεννηθεί ο Ελληνισμός, όπως αναστήθηκε στην Ευρώπη, έξω από την κυρίως Ελλάδα από έλληνες διανοού- μενους πριν από το 1821 και ξεσήκωσε έναν ως τότε παραλυμένο λαό που θυμήθηκε την ιστορία του και τον αθάνατο πολιτισμό του. Όπως ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και για πολλούς αιώνες επιβίω- σαν, χωρίς πατρίδα, οι Εβραίοι της Διασποράς, χάρη στο πανάρ- χαιο πολιτιστικό τους παρελθόν. Ο πολιτισμός και η κοινωνική συ- νοχή είναι τα ισχυρότερα όπλα επιβίωσης ενός λαού.