Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

Μοναχός Μάξιμος Ιβηρίτης, πρ. πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους | Μακεδονικές αναμνήσεις και νοσταλγίαι