Κυριακή, 1 Μαρτίου 2020

Γιατί η Τουρκία θα καταρρεύσει!


Νικόλαος Ταμουρίδης Αντγος (ε.α)-Επίτιμος Α' Υπαρχηγός ΓΕΣ