Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2020

Even NATO is unwilling to touch Turkey’s Idlib mess with a ten-foot pole


By Scott Ritter
February 28, 2020 "Information Clearing House" - Having been hit by the Syrian Air Force in Idlib, Turkey has called on NATO’s protection, but as much as the alliance would like a fight with Assad and his ally Russia, it’s refused to back Ankara’s questionable adventure.
Even NATO is unwilling to touch Turkey�s Idlib mess with a ten-foot pole

Sender's P.S.: Turkey is a terrorist state. Instead of having HISTORY BOOK, they have a (very heavy!) CRIMINAL RECORD! Still moving to the same direction...

But, NATO supposed to have ... "VALUES"! Where are they???Χαίροισθε, Υγιαίνοιτε, Έρρωσθε

Δημοσθένης ο Μακεδών