Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020

Η έξοδος του Μεσολογγίου έγινε τη νύχτα μεταξύ 10ης και 11ης Απριλίου 1826.
«Την ημέραν των Βαΐων έκαμαν γιουρούσι στο Μισολόγγι οι ήρωες του Μισολογγιού, σε τόσες χιλιάδες ασκέρι, σε τόσα κανόνια, χαντάκια, καβαλαριά εγλίτωσαν 2000, και το γυναικόπαιδο έγινε θύμα.

Μας ήρθε είδησις, μεγάλη Τετράδη, εις το δειλινό, που είχε παύση η Συνέλευσις, και είμεθα εις κάτι ίσκιους. Μας ήρθε είδησις ότι το Μισολόγγι εχάθη. Έτσι εβάλαμεν τα μαύρα όλοι, μισή ώρα εστάθη σιωπή που δεν έκρινε κανένας, αλλ' εμέτραε καθένας με τον νουν του τον αφανισμόν μας. Βλέποντας εγώ την σιωπήν, εσηκώθηκα εις το πόδι, και τους ομίλησα λόγια για να εμψυχωθούν.

Τους είπα ότι το Μισολόγγι εχάθη ενδόξως, και θα μείνει αιώνας αιώνων η ανδρεία».

Η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου, όπως την περιγράφει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα Απομνημονεύματά του.Η Έξοδος του Μεσολογγίου, πίνακας του Θεόδωρου Βρυζάκη