Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ;


Γεώργιος Επιτήδειος    Αντιστράτηγος ε.α