Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     
    Σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη για τις 27 Απριλίου γενική συνέλευση της Ο/21 Μακ-Θράκης, λόγω των ισχυόντων περιοριστικών μέτρων εξ αιτίας της πανδημίας,αναβάλλεται για ευθετότερο χρόνο.
    Παρακαλούμε για περαιτέρω ενημέρωση των αποδεκτών σας.
                                   Για την Ο/21
         Ο Γραμματεύς.                            Ο Πρόεδρος
Γρηγόριος Σαμαράς.              Αθανάσιος Καραντζίκος