Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020

ΜΚΟ: Διαφάνεια και Λογοδοσία


 Αγαπητά μέλη, Αγαπητοί φίλοι, 

 Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) περί «Καθορισμού λειτουργίας του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και του Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της Ελληνικής Επικράτειας» 
(https://drive.google.com/file/d/12yuxqKCkFp5W9zz06wSjEJgYIM3aV5P9/view), στη σύνταξη της οποίας συνέβαλε και η Διεθνής Διαφάνεια - Ελλάς. 

Η ΚΥΑ εισάγει τον συστηματικότερο και αυστηρότερο έλεγχο της λειτουργίας των ΜΚΟ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο εν λόγω πεδίο, καθώς και των φυσικών προσώπων που συνεργάζονται με αυτές, ενώ για πρώτη φορά δημιουργείται Μητρώο μελών, εργαζομένων, συνεργατών αλλά και εθελοντών των σχετικών ΜΚΟ, υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ώστε να πιστοποιούνται όλες οι ΜΚΟ, αλλά και το σύνολο των ανθρώπων που εμπλέκονται στην καθημερινή λειτουργία τους.
 Η Διεθνής Διαφάνεια - Ελλάς, λειτουργώντας η ίδια πάντοτε με αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία, πέραν των εκ του νόμου υποχρεωτικών, διαχρονικά υποστηρίζει ότι η λειτουργία των ΜΚΟ με κανόνες διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης θωρακίζει την αξιοπιστία τους και ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους. _

________________________________________ Transparency International-Greece cid:8A445F25-0300-4387-91F0-44ADCC78C140 tel: +30 210 7224940 email: tihellas@otenet.gr 54, Solomou Str 106 82, Athens GREECE s2_en Περιοχή συνημμένων