Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020

Μνήμη Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ +++....

         
ΚΑΙ ..... 10 Απριλίου 1826 η Ηρωίκή & τραγική Εξοδος του Μεσολογγίου...

Και προηγουμένως στις 12 Απριλίου 1204 Κατάληψη της Χριστιανικής Βασιλεύουσας
από τους οιονεί χριστιανούς ενετούς και φράγκους της Δ' Σταυροφορίας,
οι οποίοι επί τρείς ημέρες χάζευαν και δεν πίστευαν στα μάτια τους, το ό,τι
υπήρχε στη Ευρώπη αυτός ο Θαυμαστός & μοναδικός Ελληνο-Χριστιανικός
Πολιτισμός. Επί 59 χρόνια δήωσαν, άρπαξαν και μετέφεραν στις πατρίδες τους
(Δυτική Ευρώπη!!!) ό,τι πολυτιμότερο διάλεξαν. Ευτυχώς, η Ελληνική Τραπεζούς
ήταν ισχυρή και δυνατή ώστε να τερματίσει αυτήν την ατιμία.
Δυστυχώς, το εντελώς αδικαιολόγητο Μαντζικέρτ (1071 μ.Χρ.) και η ως άνω
εξασθένηση με ορισμένα εγγενή προβλήματα οδήγησαν στην τραγική πτώση
της 29ης Μαίου 1453. Τουλάχιστον, ας διδαχθούμε από την Ιστορία μας.

Παύλος Ν. Ευθυμίου