Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

5G - Μείωση της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία


Θέμα: Απ.: [IHA-Pr
ofessors & PhDs] 5G - Μείωση της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

>>
>> On Thu, May 7, 2020 at 9:42 AM Vassiliki Aroniadou-Anderjaska <
>> vassiliki.aroniadou.anderjaska@gmail.com> wrote:
>>
>>> WE DO IT BECAUSE WE CAN. WE ARE SO CAPABLE OF- SO TALENTED IN HARMING
>>> OURSELVES AND EVERYTHING ELSE ALIVE THAT NOTHING CAN STOP US, WE ARE OUT OF
>>> CONTROL.
>>> “Numerous recent scientific publications have shown that EMF affects
>>> living organisms at levels well below most international and national
>>> guidelines. Effects include increased cancer risk, cellular stress,
>>> increase in harmful free radicals, genetic damages, structural and
>>> functional changes of the reproductive system, learning and memory
>>> deficits, neurological disorders, and negative impacts on general
>>> well-being in humans. Damage goes well beyond the human race, as there is
>>> growing evidence of harmful effects to both plant and animal life.”
>>> ......
>>> "T.... Last year, a $30 million study conducted by the U.S. National
>>> Toxicology Program (NTP) found “clear evidence” that two years of exposure
>>> to cell phone RFR increased cancer in male rats and damaged DNA in rats and
>>> mice of both sexes. The Ramazzini Institute in Italy replicated the key
>>> finding of the NTP using a different carrier frequency and much weaker
>>> exposure to cell phone radiation over the life of the rats."
>>> ...........
>>> "....The research suggests that long-term exposure may pose health risks
>>> to the skin (e.g., melanoma), the eyes (e.g., ocular melanoma) and the
>>> testes (e.g., sterility)."
>>> .....
>>> "Nonetheless, without conducting a formal risk assessment or a systematic
>>> review of the research on RFR health effects, the FDA ...... stated that
>>> “the available scientific evidence to date does not support adverse health
>>> effects in humans due to exposures at or under the current limits.”
>>>
>>> https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/
>>>
>>> --
>>> Βασιλική Αρωνιάδου-Anderjaska, PhD
>>> Bethesda, Maryland