Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση της "Όμορφης πόλης" μας, την περίοδο του κορωνοϊού, με την επιμέλεια του Μεγαρου Μουσικής της Θεσσαλονίκης

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση της "Όμορφης πόλης" μας, την περίοδο του κορωνοϊού, με την επιμέλεια του Μεγαρου Μουσικής της Θεσσαλονίκης